Od kiedy po nowemu?

Data graniczna to 19 stycznia 2015r.  – wówczas wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zmiana przynosi tylko jedną sumę gwarancyjną i związana jest z ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768), która obowiązuje od 10 sierpnia br.

Zgodnie z tzw. ustawa deregulacyjną do prowadzenia takiej działalności nie są już potrzebne uprawnienia – certyfikat księgowy, tytuł doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, ale nadal prowadzący księgi rachunkowe będą musieli posiadać obowiązkowe OC biura rachunkowego.

Gdy ubezpieczenie kończy się przed 19 stycznia

Powyższe zasady będą miały zastosowanie do umów zawartych przez biura rachunkowe od 19 stycznia 2015 r. Do tego czasu obowiązywać będzie dotychczasowe rozporządzenie, które mówi o 3 sumach gwarancyjnych, która zależy od usług oferowanych przez biuro rachunkowe:

  • 5 tys. euro – tylko niektóre czynności z zakresu doradztwa podatkowego
  • 10 tys. euro – prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych
  • 15 tys. euro – zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych i niektórych czynności z zakresu doradztwa podatkowego

 

UWAGA! Zatem wszystkie polisy zawarte przez 19 stycznia będą zawierane będą na podstawie rozporządzenia z 16 grudnia 2008r.

Biura rachunkowe muszą też pamiętać, że nie ma można wykupić ubezpieczenia wstecz. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Brak ubezpieczenia OC biura rachunkowego podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 234. poz. 1576) – Obowiązujące do 19 stycznia 2015r.

Rozporządzenie ministra finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. poz. 1616) – wejdzie w życie 19 stycznia 2015 r. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). – Obowiązujące od 19 stycznia 2015r.

źródło: Gazeta Prawna

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym Doradcą Klienta:

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl