Łącznie KNF ukarała 25 biur usług płatniczych. Z uwagi na to, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, to poziom kar jest zróżnicowany:

  • 1 biuro płatnicze ukarane karą 1000 złotych,
  • 15 biur płatniczych ukarane karą 900 złotych,
  • 1 biuro płatnicze ukarane karą 600 złotych,
  • 1 biuro płatnicze ukarane karą 500 złotych,
  • 2 biura płatnicze ukarane karą 450 złotych,
  • 1 biuro płatnicze ukarane karą 400 złotych,
  • 1 biuro płatnicze ukarane karą 300 złotych,
  • 1 biuro płatnicze ukarane karą 200 złotych,
  • 2 biura płatnicze ukarane karą 150 złotych.

Kiedy KNF może nałożyć kary?

Instytucja może nałożyć sankcje w dwóch przypadkach: braku ubezpieczenia OC biura usług płatniczych (lub gwarancji ubezpieczeniowej) lub niedostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy przed upływem terminu obowiązywania poprzedniego ubezpieczenia. Drugą przyczyną nałożenia kary może być nie wywiązanie się z obowiązku dostarczenia do KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r.

Ukarane biura usług płatniczych to 25 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

Jak się ustrzec przed karami

KNF prowadzi nadzór nad biurami usług płatniczych, w związku z tym należy przede wszystkim pamiętać o obowiązkach nałożonych na biura płatnicze. Instytucja nakłada kary tylko wówczas, gdy BUP nie dopełni obowiązków. Zatem, by ustrzec się kary KNF wystarczy w terminie wznowić swoją polisę OC biura usług płatniczych. Polisę można wykupić także wcześniej, na 30 dni przed końcem obowiązywania poprzedniego ubezpieczenia. Należy także pamiętać o przekazaniu dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy do KNF oraz systematycznym przekazywaniu sprawozdań finansowych do tej instytucji. Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała instrukcję, która zawiera pakiet informacji na temat obowiązków BUP. Pobierz instrukcję KNF.

To już kolejne kary nałożone przez KNF za naruszenie obowiązków biur usług płatniczych, o czym pisaliśmy TUTAJ. Niemniej jednak biura płatnicze, który nie ubezpieczyły swojej działalności od odpowiedzialności cywilnej mogą w każdej chwili wykupić polisę OC biura usług płatniczych,

Nie masz polisy OC?

Polisę OC biura płatniczego można zawrzeć online lub telefonicznie w kilka minut. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia jest wysyłany na wskazany adres e-mail oraz pocztą tradycyjną listem poleconym. Minimalna składka za OC BUP to tylko 230 zł za rok. Nie wznowiłeś polisy na 2015 rok? Skontaktuj się z nami.

Adam Kaszubski
tel.: 22 646 42 42
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl

Tu można obliczyć składkę: OC Biur Usług Płatniczych >>

 

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl