Co zawiera OC nadwyżkowe agencji ochrony?

Wcześniej, aby zakres ochrony dotyczył prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia przechowywanego, kontrolowanego lub chronionego przez ubezpieczonego należało zakupić ubezpieczenie z rozszerzeniem o Klauzulę 10, z kolei Klauzula 11 pozwalała na rozszerzenie ochrony o pojazdy mechaniczne.

Od dziś wystarczy wybrać jedną klauzulę (nr 4), aby oba te zakresy były zawarte w ubezpieczeniu nadwyżkowym, a co ważne składka jest tańsza w porównaniu do poprzedniej oferty o 55%.

Agencje mają do wyboru szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 50 tys. zł do 3 mln zł, ale przy wycenie indywidualnej suma może być dowolnej wysokości. Co ważne, w polisie zawarte jest rozszerzenie o tzw. regres, dzięki czemu ochroną objęte są także szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa. Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie również w przypadku sytuacji spowodowanych zaniedbaniem lub nieuwagą pracownika.

OC obowiązkowe może nie wystarczyć

Dlaczego warto wykupić OC nadwyżkowe? Wyobraźmy sobie sytuację, w której agencja ochrania miejsce parkingowe, posiada OC obowiązkowe oraz nadwyżkowe, jednak bez rozszerzenia o Klauzulę 11 (pojazdy mechaniczne) bądź Klauzulę 4 (zawierającą zakres Klauzuli 11).

Jeśli szkoda wynikająca z zaginięcia pojazdu mechanicznego przewyższy sumę gwarancyjną OC obowiązkowego (zwykle wynosi ona 20 tys. euro), za pokrycie szkody agencja odpowiada własnym majątkiem.

Obowiązkowa polisa OC agencji ochrony, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, zakresem ochrony obejmuje bezpośrednią ochronę fizyczną (stałą oraz doraźną), która obejmuje ochranianie miejsc parkingowych, ale jedynie do sumy gwarancyjnej. Jeśli więc ubezpieczonemu zależy na rozszerzeniu zakresu, musi wykupić OC nadwyżkowe agencji ochrony.

O innych zaletach OC nadwyżkowego przeczytasz tutaj >>

Jakie warunki musi spełnić agencja chroniąca pojazdy mechaniczne?

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, pod warunkiem, że pojazdy mechaniczne znajdują się pod całodobową ochroną w dobrze oświetlonym pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym oświetlonym w porze nocnej.

W przypadku Klauzuli 4 (lub wykupionej oddzielnie Klauzuli 11 – dotyczącej pojazdów mechanicznych) niespełnienie powyższych warunków skutkuje brakiem odpowiedzialności ubezpieczyciela, bez względu na wykupiony regres, który chroni w przypadku rażącego niedbalstwa. W takiej sytuacji nie zostały spełnione podstawowe środki pozwalające zabezpieczyć miejsce postoju pojazdu.

Program ubezpieczeń agencji ochrony w iExpert posiada rekomendacje największych organizacji branżowych – PZP Ochrona i Polskiej Izby Ochrony. Nasi specjaliści gwarantują profesjonalne doradztwo i pomoc w doborze zakresu ochrony.

Poznaj ofertę OC nadwyżkowego agencji ochrony >>

 

Masz pytania? Chętnie pomożemy:

22 100 26 01

klaudia.jasinska@iexpert.pl