Jakie ubezpieczenie OC biura rachunkowego wybrać?

Zakres ubezpieczenia powinien zostać dopasowany do zakresu działalności biura rachunkowego. Jednak nie wszystkie oferty dostępne na rynku są elastyczne i umożliwiają wybór konkretnego zakresu. Niektóre popularne towarzystwa oferują tylko jeden pakiet, obejmujący zarówno czynności objęte OC obowiązkowym, jak i dobrowolnym, bez względu na to jakie czynności wykonuje biuro. To znacząco wpływa na wysokość składki, która może sięgać nawet 1000 zł.

Jak zmniejszyć ten koszt? Najlepiej sprawdzić oferty, które umożliwiają dopasowanie zakresu ochrony do naszych potrzeb.

W ofercie PZU oraz UNIQA (dawniej AXA) dostępnych w iExpert.pl nie trzeba przepłacać za zbędne rozszerzenia. Pomagamy w doborze najkorzystniejszej opcji, dzięki czemu składki zaczynają się już od ok 300 zł. Sprawdź >>

Czym wyróżniają się oferty PZU i UNIQA w iExpert?

Bardzo ważne w ubezpieczeniu jest tzw. trigger, czyli czasowy zakres ochrony, w którym ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. To czy jest to act committed czy claims made powinno zwrócić naszą uwagę przy wyborze oferty. Dlaczego?

W przypadku ofert PZU i UNIQA zarówno OC obowiązkowe, jak i dobrowolne działa na podstawie triggera act committed, tzn. okres ochrony obejmuje szkody zaistniałe w okresie ubezpieczenia, bez względu na to, kiedy zostaną zgłoszone roszczenia z ich tytułu (z ograniczeniem do terminów przedawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego). Tak skonstruowana ochrona działa więc nawet wtedy, gdy poszkodowany klient wystąpi o wypłatę odszkodowania po wygaśnięciu polisy, która działała w momencie popełnienia błędu przez biuro.

Trigger act committed jest korzystniejszą opcją dla ubezpieczonego, jednak nie wszystkie oferty dostępne na rynku działają w ten sam sposób. W przypadku niektórych OC dobrowolnych ubezpieczyciel może zastosować inny trigger, zgodnie z którym ochrona obejmuje tylko szkody powstałe i zgłoszone w okresie trwania ubezpieczenia (trigger claims made). Po wygaśnięciu ochrony ubezpieczyciel nie pokryje kosztów, nawet jeśli błąd został popełniony w okresie trwania polisy. W takim wypadku konieczne będzie pokrycie szkody z własnej kieszeni.

Przy wyborze oferty warto więc upewnić się jaki trigger został zastosowany w polisie, by uniknąć problemów przy ewentualnie szkodzie.

Zakres ochrony. Przed jakimi ryzykami zabezpiecza obowiązkowe OC?

Obowiązkowa polisa OC dotyczy świadczeń z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli:

  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz gromadzenie
  • przechowywanie dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

Obowiązkowe OC nie obejmuje czynności, które często przedsiębiorcy wykonują w ramach działalności biura rachunkowego:

  • prowadzenie ksiąg podatkowych
  • ewidencji do celów podatkowych
  • sporządzanie zeznań czy deklaracji podatkowych
  • obsługa kadrowo-płacowa

Skoro obowiązkowe OC nie uwzględnia tych ryzyk, nie stanowi zabezpieczenia przed odpowiedzialnością finansową w razie popełnienia błędu i wyrządzenia szkody w ich zakresie. Warto więc wybrać ubezpieczenie dobrowolne, które rozszerza ochronę o konkretne czynności.

Ubezpieczenie dobrowolne to także wyższa suma ubezpieczenia do 1 mln zł.

Minimalną sumę ubezpieczenia obowiązkowego oraz szczegółowy zakres ochrony określa rozporządzenie Ministra Finansów z 6 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1616). Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością nakłada na przedsiębiorców ustawa o rachunkowości. Za brak obowiązkowego OC biura rachunkowego grozi kara finansowa. Umowę ubezpieczenia należy więc zawrzeć przed rozpoczęciem wykonywania działalności, biorąc pod uwagę zakres wykonywanych czynności, by wykupić odpowiednią ochronę. Od tego zależy nie tylko właściwie dobrana polisa, ale również wysokość składki.

Jeśli masz wątpliwości, czy twoja polisa zadziała w razie szkody, skontaktuj się z nami, pomożemy ci w doborze właściwiej ochrony.

 

Adam Kaszubski

Specjalista ds. ubezpieczeń biur rachunkowych

tel.  502 913 569