Zdecydowana większość osób, które chcą lub muszą się bardziej zabezpieczyć, decyduje się na podwyższenie sumy w obowiązkowym OC. Opcji jest sporo, ponieważ PZU daje możliwość wyboru spośród 10 sum – od 25 tys. euro, aż do 500 tys. euro.

Rozwiązanie to gwarantuje rzeczoznawcy, że w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci wyższe odszkodowanie. Ma jednak tę słabość, że nie rozszerza zakresu ochrony. Tu koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że OC obowiązkowe nie obejmuje wszystkich czynności, które w swojej działalności często wykonuje rzeczoznawca.

Wartościowym uzupełnieniem polisy obowiązkowej jest dobrowolne OC. Z jednej strony suma tego ubezpieczenia rozszerza sumę zawartą na podstawowej polisie. Z drugiej, w istotny sposób rozszerza ochronę o czynności, których nie pokrywa zakres obowiązku.

Rozszerzenie sumy w obowiązku

Polisa dobrowolna jest bardzo praktycznym rozwiązaniem i zadziała także, gdy ubezpieczony wyrządzi szkodę objętą zakresem podstawowego ubezpieczenia. Jak to działa w praktyce?

Przykładowo, na skutek błędu rzeczoznawcy ubezpieczyciel stwierdził jego odpowiedzialność i zdecydował o wypłacie odszkodowania. Niestety wartość szkody jest większa od sumy na polisie obowiązkowej. W takiej sytuacji rzeczoznawca resztę odszkodowania musiałby pokryć z własnej kieszeni. Jeśli jednak ma także dobrowolne OC, brakująca część kwoty zostanie wypłacona z tej polisy. Oczywiście tylko do sumy na jaką została zawarta.

Nie bez znaczenia jest fakt, że za OC dobrowolne zapłacimy trochę mniej, niż w za obowiązek. Składka roczna w PZU za ubezpieczenie na sumę 100 tys. zł wynosi 120 zł. W OC dobrowolnym można wybrać kwotę od 100 tys. zł do 10 mln zł.

Szerszy zakres ochrony

Dobrowolne OC przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo działalności rzeczoznawcy, poprzez istotne zwiększenie ochrony o czynności nieujęte w zakresie polisy obowiązkowej. Należą do nich:

  • czynności wyceny środków trwałych wymienionych w wykazie ewidencji nie związanych trwale z nieruchomością;
  • czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością;
  • czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości;
  • ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego budynków i budowli.

Zabezpiecz swoje dokumenty

Nie trzeba przekonywać, że dokumenty to podstawa w pracy rzeczoznawcy. Dlatego warto rozważyć wykupienie rozszerzenia ochrony na wypadek ich utraty. Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność w przypadku zniszczenia, uszkodzeniu lub zgubieniu dokumentów powierzonych rzeczoznawcy, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. W dobrowolnym OC jest to dodatkowa opcja. Można określić wysokość sumy ubezpieczenia, ale nie może być większa niż 100 tys. złotych.

Z zakresu wyłączone są tylko szkody w dokumentach o charakterze kolekcjonerskim, zabytkowym lub unikatowym. Ochrona obejmuje wyłącznie koszty poniesione na odtworzenie dokumentów.

Jak się doubezpieczyć

Program ubezpieczeń PZU w iExpert to jedyna oferta dla rzeczoznawców w pełni dostępna online. Złożenie wniosku trwa kilka minut, a polisa jest wysyłana na skrzynkę email. Ubezpieczony otrzymuje także praktyczny certyfikat potwierdzający zawarcie polisy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzenie musi być załączone do każdego operatu.

Ponieważ OC dobrowolne rozszerza zakres OC obowiązkowego, to elektroniczny wniosek można złożyć tylko razem z wnioskiem o obowiązek. Nawet jeśli rzeczoznawca ma już polisę podstawową, to ochronę może rozszerzyć w dowolnym momencie. Jednak w takiej sytuacji wymaga to bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą. Warto zapamiętać, że ochrona ubezpieczenia zakończy się także w chwili wygaśnięcia polisy obowiązkowej.

Szczegóły oferty >