Milionowe polisy prawników

Większe zainteresowanie wyższymi sumami gwarancyjnymi w ubezpieczeniach OC kancelarii prawnych jest pochodną większej świadomości odpowiedzialności za błąd zawodowy.

– W ostatnich latach pojawia się coraz więcej roszczeń kierowanych w stosunku do prawników ze względu na błąd zawodowy. Bardzo często potencjalni kontrahenci rozpoczynają rozmowy biznesowe z kancelarią pytając o sumę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dochodzenie roszczeń z polis OC staje się coraz bardziej powszechne – zaznacza Hubert Sobczyński zajmujący się ubezpieczeniem zawodów prawniczych.

Powodów zwiększania sumy ubezpieczenia OC kancelarii może być więcej. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest czynnikiem zwiększającym wiarygodność firmy, a jednocześnie wyższy limit sumy ubezpieczenia jest pochodną większej świadomości ryzyka wśród kancelarii prawnych.

Nie sposób zbagatelizować czynnika wzrostu świadomości wśród klientów kancelarii prawnych oraz praktyki orzeczniczej za błędnie wykonane usługi, tj. coraz wyższych zasądzanych przez sądy kwot odszkodowań. Klienci nie poprzestają na skargach do samorządu zawodowego adwokatów lub radców prawnych, ale domagają się rekompensat za wyrządzoną szkodę.

Przykładem jest głośna sprawa sprzed kilku lat prawniczki z Łodzi, która miała ubezpieczenie na ok. milion zł, a uznane roszczenie dwukrotnie przewyższało tę sumę i wyniosło 2 mln zł. Część odszkodowania została wypłacona z OC kancelarii, pozostałą sumę trzeba było pokryć z własnej kieszeni.

Minimalizowanie ryzyka polisą OC

Druga kwestia, to dostosowanie ochrony do ryzyka, które wiąże się z obsługą coraz większych przedsiębiorstw oraz dostosowaniem ubezpieczenia do profilu klienta. Większa liczba transakcji i ich wartość niejako wymusza na kancelariach adwokackich i radcowskich ochronę na odpowiednim poziomie.

Poza ubezpieczeniem kancelarii każdy przedstawiciel zawodu prawniczego posiada obowiązkowe OC adwokata lub radcy prawnego. Suma gwarancyjna określona jest przez rozporządzenie MF dla każdej w wymienionych profesji.

Warto także pamiętać, że ubezpieczenie obowiązkowe radcy prawnego bądź adwokata nie zadziała w każdym przypadku. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki – co w przypadku kancelarii prawniczych jest popularnym rozwiązaniem i roszczenie zostanie skierowane bezpośrednio do firmy, to odpowiedzialność pozostaje po stronie spółki. Ubezpieczenie kancelarii prawnych wykonujących czynności zawodowe w tej formie prawnej można zabezpieczyć ubezpieczeniem dobrowolnym.

Znamienne jest, że popularność wyższych sum w polisach OC kancelarii obserwowana jest trendem ogólnoświatowym – międzynarodowe korporacje działające w Polsce wykupują ubezpieczenie na niebagatelne sumy, np. Baker & McKenzie podał w ankiecie rankingowej „Rzeczpospolitej” 400 mln dol., DLA Piper – 550 mln funtów.

 

Źródło: Rzeczpospolita

 

Ubezpieczenie można zawrzeć online
dla radcy prawnego TUTAJ
dla adwokata TUTAJ

Lub telefonicznie:
Kom: 882 102 221
Tel: 22 100 26 30