Co obejmują określone czynności doradztwa podatkowego?

Określone czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in.:

  • prowadzenie KPiR
  • przygotowanie deklaracji VAT
  • przygotowanie deklaracji CIT
  • przygotowanie zeznania rocznego PIT
  • prowadzenie karty podatkowej

Do wykonywania tych czynności nie są wymagane uprawnienia doradcy podatkowego, a do ubezpieczenia od ewentualnych szkód wystarczy ubezpieczenie OC dobrowolne.

Ubezpieczenie określonych czynności doradztwa podatkowego obejmuje prowadzenie ksiąg podatkowych, ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie (czyli tzw. księgowość uproszczona). Ochrona ubezpieczenia OC dotyczy czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów.

Pamiętaj, że obowiązkowe OC biura rachunkowego obejmuje tylko pełną księgowość, tzn. prowadzenie ksiąg handlowych.

Właściwą ochronę biura prowadzącego określone czynności doradztwa podatkowego zapewni tylko ubezpieczenie OC dobrowolne.

Jak dobrać właściwą ochronę dla swojego biura rachunkowego?

Wybierając OC biura rachunkowego weź pod uwagę zakres wykonywanych czynności oraz trigger ubezpieczeniowy, czyli czy polisa zapewni ochronę w razie szkód zgłoszonych już po jej wygaśnięciu (o działaniu triggerów pisaliśmy tutaj).

W iExpert masz do wyboru ofertę dwóch ubezpieczycieli: PZU oraz UNIQA. Obowiązkowe OC można w każdym momencie rozszerzyć o OC dobrowolne, które nie tylko obejmuje szkody w zakresie określonych czynności doradztwa podatkowego, ale także umożliwia zwiększenie sumy ubezpieczenia nawet do 1 mln zł. Koszt polisy zaczyna się już od 85 zł za rok.
OBLICZ SKŁADKĘ»

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można dodatkowo rozszerzyć o szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz o odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Jeśli masz wątpliwości, czy twoja polisa obejmuje czynności, które wykonujesz, skontaktuj się z nami, pomożemy ci w doborze właściwiej ochrony.

 

Adam Kaszubski
Specjalista ds. ubezpieczeń biur rachunkowych
tel.  502 913 569