Są już pierwsze efekty wzmożonych kontroli: jeden z BUP otrzymał zakaz prowadzenia działalności regulowanej.

Koniec z pobłażaniem

Jako powód kary KNF wskazał rażące naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Biuro, o którym mowa, wielokrotnie nie wywiązywało się z obowiązku.

To pierwszy przypadek w historii, gdy po kontroli biuro usług płatniczych otrzymało tak surową karę. Zazwyczaj sankcje nakładane na BUP są finansowe. Na początku 2018 r. średnia kara nakładana na biura usług płatniczych wyniosła 900 zł.

Przypominamy, że obowiązek informacyjny dotyczy przedstawiania przez każde biuro usług płatniczych dokumentu poświadczającego posiadanie odpowiedniej polisy OC oraz zobowiązanie do regularnego przekazywania KNF zestawienia dotyczącego wartości i liczby transakcji z danego kwartału.

Dostarczenie polisy do KNF musi nastąpić w ciągu 7 dni od jej zawarcia, nie później niż w dniu wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia. W iExpert.pl tej formalności dopełniamy za naszych klientów: oryginał polisy wraz z potwierdzeniem dostarczenia do KNF wysyłamy pocztą.
Sam wniosek można złożyć w kilka minut przez internet lub przez telefon.

Oblicz składkę »

KNF zapowiada dalsze kontrole

Rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego zapowiada dalsze postępowania w sprawie zakazu prowadzenia działalności w charakterze BUP dla podmiotów rażąco naruszających ustawowe obowiązki.

W czerwcu 2018 r. w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego można było przeczytać, że „KNF dostrzega potrzebę rozszerzenia zakresu środków i sankcji nadzorczych stosowanych w związku z naruszeniami przez BUP określonych ustawą warunków prowadzenia przez nie działalności”.

 

Masz wątpliwości czy Twoja działalność jest dobrze zabezpieczona? Zapraszam do kontaktu chętnie odpowiem na wszystkie pytania:

Adam Kaszubski
Kom: 502 913 569
Tel: 22 100 26 07
adam.kaszubski@iexpert.pl