Przypadek nr 1

Rzeczoznawca dostał zlecenie dokonania inwentaryzacji dla spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia po jakimś czasie zaskarżyła go o błędne wykonanie zleconej pracy. Popełnił kilka błędów przy wycenie ale wg. niego były to „małe błędy”. Wyrok sądu był skazujący – szkoda na kilkadziesiąt tys. zł. Ostatecznie ubezpieczyciel odmówił wypłaty szkody z tytułu przedawnienia. Sprawa w sądzie trwała od roku 2009 a wyrok zapadł w roku ubiegłym i dopiero wtedy rzeczoznawca zgłosił się do ubezpieczycielka z wnioskiem wypłaty.

Przypadek nr 2

Urząd miejski zlecił Rzeczoznawcy wykonanie operatu szacunkowego, który miał posłużyć do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego (opłata uzależniona jest od wartości rynkowej działki). Poziom opłaty jest zróżnicowany w zależności od funkcji pełnionej przez nieruchomość czyli od wartości rynkowej nieruchomości. Inna opłata jest w przypadku działki mieszkaniowej, inna w przypadku działki przemysłowej a inna w przypadku działki rolnej.

Rzeczoznawca wykonał zleconą pracę a spółdzielnia ją przyjęła. Urząd wydał pozwolenie na budowę bloków mieszkalnych na działce przemysłowej – nie mając świadomości, że taka jest. Klienci którzy kupili działki zaskarżali spółdzielnię bo koszt opłaty za użytkowanie wieczyste w przypadku działki mieszkaniowej byłby sporo niższy. Ponieważ jendak była to działka przemysłowa koszt wynosił kilka razy więcej. Sąd zasądził odszkodowania a spółdzielnia zaskarżyła rzeczoznawcę o błędną wycenę. Niestety rzeczoznawca nie otrzymał odszkodowania bo sprawa uległa przedawnieniu.

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat (Art. 819. § 1.) ale dwóch lat od dnia oddania dzieła lub dnia, w którym miało ono być oddane – dla roszczeń wynikających z umowy o dzieło (art. 646 k.c.). Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Przezorny zawsze ubezpieczony – ale dzisiaj to już za mało. Warto być przezornym i zgłaszać nawet możliwość wystąpienia szkody do ubezpieczyciela, bo jeżeli wygramy sprawę to nie ma żadnych konsekwencji a jeżeli przegramy to zostajemy sami z kłopotem wartym całkiem pokaźne pieniądze.

Doradcy iExpert.pl chętnie pomogą dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia i odpowiedzą na wszelkie pytania.