Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Szkody rzeczoznawcy, czyli dlaczego warto być ubezpieczonym.

Rzeczoznawca powinien zawsze zgłosić ubezpieczycielowi możliwość powstania szkody od razu po otrzymanej informacji, że została wniesiona przeciwko niemu sprawa do sądu. Umowa ubezpieczenia nie zawiera informacji dotyczących przedawnienia roszczenia – te kwestie są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego. O tym, że warto je znać przekonało się dwóch Rzeczoznawców, którzy do ostatniej chwili czekali ze zgłoszeniem roszczenia ubezpieczycielowi i czekała ich niemiła niespodzianka – roszczenia się przedawniły… Znając polską rzeczywistość, sprawy sądowe ciągną się latami a bieg roszczenia nie.

Szkody z zawodowego ubezpieczenia OC rzeczoznawców majątkowych

Przypadek nr 1

Rzeczoznawca dostał zlecenie dokonania inwentaryzacji dla spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia po jakimś czasie zaskarżyła go o błędne wykonanie zleconej pracy. Popełnił kilka błędów przy wycenie ale wg. niego były to “małe błędy”. Wyrok sądu był skazujący – szkoda na kilkadziesiąt tys. zł. Ostatecznie ubezpieczyciel odmówił wypłaty szkody z tytułu przedawnienia. Sprawa w sądzie trwała od roku 2009 a wyrok zapadł w roku ubiegłym i dopiero wtedy rzeczoznawca zgłosił się do ubezpieczycielka z wnioskiem wypłaty.

Przypadek nr 2

Urząd miejski zlecił Rzeczoznawcy wykonanie operatu szacunkowego, który miał posłużyć do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego (opłata uzależniona jest od wartości rynkowej działki). Poziom opłaty jest zróżnicowany w zależności od funkcji pełnionej przez nieruchomość czyli od wartości rynkowej nieruchomości. Inna opłata jest w przypadku działki mieszkaniowej, inna w przypadku działki przemysłowej a inna w przypadku działki rolnej.

Rzeczoznawca wykonał zleconą pracę a spółdzielnia ją przyjęła. Urząd wydał pozwolenie na budowę bloków mieszkalnych na działce przemysłowej – nie mając świadomości, że taka jest. Klienci którzy kupili działki zaskarżali spółdzielnię bo koszt opłaty za użytkowanie wieczyste w przypadku działki mieszkaniowej byłby sporo niższy. Ponieważ jendak była to działka przemysłowa koszt wynosił kilka razy więcej. Sąd zasądził odszkodowania a spółdzielnia zaskarżyła rzeczoznawcę o błędną wycenę. Niestety rzeczoznawca nie otrzymał odszkodowania bo sprawa uległa przedawnieniu.

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat (Art. 819. § 1.) ale dwóch lat od dnia oddania dzieła lub dnia, w którym miało ono być oddane – dla roszczeń wynikających z umowy o dzieło (art. 646 k.c.). Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Przezorny zawsze ubezpieczony – ale dzisiaj to już za mało. Warto być przezornym i zgłaszać nawet możliwość wystąpienia szkody do ubezpieczyciela, bo jeżeli wygramy sprawę to nie ma żadnych konsekwencji a jeżeli przegramy to zostajemy sami z kłopotem wartym całkiem pokaźne pieniądze.

Doradcy iExpert.pl chętnie pomogą dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia i odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

26.11.2015 godz. 13:44
Komentarze: 6
 1. rzeczoznawca 16:04 26 listopada 2015

  Spółdzielnia nie miała podstaw do skarżenia rzeczoznawcy o błędną wycenę jeśli została ona sporządzona na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste a nie ustalenia ceny sprzedaży.

 2. Iwona Rosińska 16:33 26 listopada 2015

  Klienci zaskarżyli spółdzielnię o zbyt wysoką opłatę za użytkowanie wieczyste a nie za ustalenie ceny sprzedaży. Rzeczoznawca wycenił nieruchomość wg stanu faktycznego jako przemysłową natomiast inwestor zakupił działkę jako mieszkaniową (bo poprzedni budynek przemysłowy został zburzony) i tak też została wykorzystana. Opłata za użytkowanie wieczyste została jednak naliczona do działki przemysłowej co wzbudziło sprzeciw nowych właścicieli.

 3. krzysztof 19:03 26 listopada 2015

  Proszę podać sygnatury spraw sądowych. Bo na razie wygląda to na marketbełkot. Poza tym, skoro w pierwszym przypadku, rzeczoznawcy zlecili inwentaryzację, to nie rozumiem dlaczego skarżyli go za wyceny. Sorry ale ukryta reklama nie wyszła.

 4. Jacek 19:13 26 listopada 2015

  Coś to chyba nie jest tak. To nie spółdzielnia ustala opłaty, tylko właściciel – jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa.
  Ponadto jak należy traktować grunt mówi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzja lokalizacyjna lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, albo w ostateczności faktyczny stan zagospodarowania,a nie widzi mi się rzeczoznawcy ani też rodzaj użytków uwidoczniony w ewidencji gruntów..

 5. Alicja 20:20 26 listopada 2015

  Oba przypadki są jakieś takie mało wiarygodne.
  Zwłaszcza drugi.

  cyt. “Urząd wydał pozwolenie na budowę bloków mieszkalnych na działce przemysłowej – nie mając świadomości, że taka jest.”
  Chodzi o przeznaczenie w mpzp, czy może o cel na jaki oddano działkę w użytkowanie wieczyste, zapisany w umowie ?
  I jedno i drugie jest “urzędowi” doskonale znane, tak samo jak spółdzielni.

  Natomiast dla aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego dokonuje się wyceny z uwzględnieniem celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.

  cyt. ” Klienci którzy kupili działki zaskarżali spółdzielnię bo koszt opłaty za użytkowanie wieczyste w przypadku działki mieszkaniowej byłby sporo niższy.”

  Ten “koszt” opłat , jest to stawka procentowa opłaty rocznej , która dla “mieszkaniówki” wynosi 1%, ale dla gruntów “przemysłowych”, które popadają w kategorię “pozostałe” – 3%.
  Jeśli nastąpiła trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu , na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową zmienia się stosownie do tego celu.
  Jest to sprawa pomiędzy właścicielem czyli gminą a użytkownikiem wieczystym czyli “spółdzielnią”, wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami, nic do tego nie ma rzeczoznawca.

  Wybudowano bloki, a klienci kupili działki ? Pod blokami ?
  Mieszkania mogli kupić wraz z udziałem w gruncie.

  cyt.”Warto być przezornym i zgłaszać nawet możliwość wystąpienia szkody do ubezpieczyciela” – tzn. co, zgłaszać profilaktycznie ubezpieczycielowi każdy operat zaraz po jego wykonaniu, bo przecież konsekwencje z błędów w operacie mogą wyniknąć nawet moment przed upływem 10 lat od jego
  wykonania (znam taki przypadek) ?

  Dawno większych bzdur nie czytałam.

 6. Iwona Rosińska 09:59 27 listopada 2015

  Szanowni Państwo,

  Ponieważ pojawiło się wiele pytań i kontrowersji dotyczących powyższego tekstu postaramy się dotrzeć do szczegółów spraw i wrócimy do Państwa z uzupełnionymi informacjami w możliwie szybkim terminie. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że naszym celem nie było rozpatrywanie samego faktu zasadności roszczenia, a jedynie zwracamy uwagę na termin jego przedawnienia. W sytuacji gdy wobec rzeczoznawcy kierowane jest roszczenie a tym bardziej gdy sprawa pojawiła się na wokandzie należy o tym niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela.

Dodaj komentarz