Deregulacja, która weszła w życie 10 sierpnia dotyczy m.in.: urbanistów, architektów, inżynierów budowlanych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, rzeczoznawców samochodowych, aktuariuszy, dróżników obchodowych, zawodów związanych z obsługą metra czy z żeglugą morską i śródlądową oraz nurków. Prezentujemy jakie są aktualne obowiązujące przepisy dla 8 wybranych profesji.

Jak jest od 10 sierpnia?

 

  • Agent celny

Zlikwidowano egzaminy dotychczas zdawane przed komisją MF. Pojawił się warunek ukończenia odpowiednich studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych. Alternatywą dla wykształcenia  jest trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych.

  • Agent ubezpieczeniowy

Nie ma już obligatoryjnego szkolenia dla kandydatów. Pozostał jednak egzamin sprawdzający organizowany przez zakład ubezpieczeń.

  • Architekt

Praktyki w projektowaniu zostały skrócone do roku, a te studenckie są zaliczane na ich poczet.
Pojawiła się możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia, o ile uczelnia ma podpisaną umowę z samorządem zawodowym.

  • Broker ubezpieczeniowy

Z egzaminu zostaną zwolnione osoby, które:
– mają sześcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń (w odpowiednim obszarze)
– w ciągu trzech ostatnich lat ukończyły studia wyższe uznane przez komisję.

  • Doradca podatkowy

Droga do zawodu nadal prowadzi przez egzamin i praktykę. Skrócił się jednak wymagany czas jej trwania – do 6 miesięcy.

  • Inżynier budowlany

Uprawnienia w wykonawstwie bez ograniczeń mogą uzyskać inżynierowie pierwszego stopnia. Praktyki w projektowaniu, w które wlicza się także te studenckie, są skrócone do roku.

  • Urbanista

Osoba sporządzająca plany nadal musi mieć wykształcenie wyższe kierunkowe. Zniesiono praktykę zawodową i egzamin. Zlikwidowano Polską Izbę Urbanistów.

  • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Każdy kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest niekaralny prawomocnym wyrokiem sądu za niektóre przestępstwa, może otworzyć biuro rachunkowe.

 

Więcej o deregulacji zawodu architekta i inżyniera przeczytasz TUTAJ.