Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Zgoda pacjenta nie jest formalnością

Czasami rutynowo traktowana zgoda pacjenta na diagnozowanie, leczenie za pomocą metody stwarzającej podwyższone ryzyko lub zbieg jest wbrew pozorom istotnym elementem dokumentacji medycznej. Zwłaszcza w przypadku spraw cywilnym przeciwko lekarzom, w których pacjenci lub rodziny domagają się wypłaty z OC lekarza.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu

Zdarza się, że jest podstawą do oddalenia powództwa czy odrzucenia roszczenia. Pod warunkiem, że jest właściwie przygotowana i spełnia kilka warunków.

By zgoda była ważna to musi:

  1. zostać wyrażona przez osobę (osoby) uprawnione do jej udzielenia. Może to być sam pacjent, ale także opiekuna prawnego pacjenta;

  2. być kompletna, czyli musi zawierać nie tylko opis zabiegu, lecz także ryzyko z nim związane;

  3. być poprzedzona informacją o działaniach, które zamierza podjąć lekarz, tj. diagnostyce, leczeniu lub zabiegu oraz możliwych powikłaniach i konsekwencjach prowadzonych działań. Ważne, by była przekazana w sposób zrozumiały dla pacjenta. UWAGA: ciężar udowodnienia udzielenia informacji spoczywa na lekarzu;

  4. być świadomie wyrażona przez pacjenta. Istotne, by pacjent miał swobodę wyboru;

  5. być podpisana przed czynnością, której dotyczy UWAGA: uzyskanie po wykonanych czynnościach (tzw. zgoda następcza) nie zwalania lekarza z odpowiedzialności;

  6. być konkretna, tj. precyzyjnie wskazywać jakiego badania/zabiegu dotyczy;

  7. zawierać sformułowania wskazujące na wolę pacjenta poddania się określonym zabiegom;

  8. powinna być pisemna. O ile prawnie pisemna zgoda nie jest wymagana, to praktycy wskazują, że w przypadku spraw sądowych o błędy medyczne lekarz musi wykazać, że zgoda rzeczywiście została udzielona.

Mylnym jest przekonanie, że sam fakt posiadania w dokumentacji podpisanej zgody na zabieg jest wystarczającym zabezpieczeniem lekarza. W orzecznictwie dotyczącym roszczeń wobec lekarzy znajdziemy wiele przykładów, w których niespełniony jeden z powyższych warunków skutkował wypłatą z OC lekarza – jedną ze spraw opisaliśmy TUTAJ.

Zgoda pacjenta powinna spełniać szereg warunków, które zostały powyżej opisane. W przeciwnym razie w przypadku rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarza nie stanowi wystarczającej podstawy do oddalenia zarzutów. A w konsekwencji może być nawet podstawą do zasądzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z OC lekarza z tytułu naruszenia praw pacjenta. Nawet wówczas, gdy lekarz błędu nie popełnił.

16.01.2015 godz. 17:03
Komentarze: 0

Dodaj komentarz