Medycyna pracy – koszty pracodawcy

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy każdy pracodawca ma obowiązek zawrzeć pisemną umowę z jednostką medycyny pracy, która będzie zobligowana do wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zatrudnionych w przedsiębiorstwie na umowę o pracę.

Koszty ponoszone przez pracodawcę na poczet opieki zdrowotnej pracowników są niemałe. Osoba prowadząca działalność gospodarczą – poza zwróceniem pracownikowi pieniędzy wydanych na badania wstępne, okresowe i kontrolne – ponosi również koszty związane z nieobecnością w pracy podwładnego w dniu, kiedy wykonywał badania. Wydatki związane z wykonaniem badań profilaktycznych lub zleconych na szczególne polecenie prowadzącego lekarza czy opłaty za transport pracownika na badania.

Należności te można zastąpić dodatkową składką doliczaną do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, którym można objąć wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracy. Jest to ciekawa propozycja zarówno dla tych, którzy w ramach benefitów pracowniczych zapewniają prywatną opiekę zdrowotną, jak i dla tych pracodawców, którzy zastanawiają się nad wykupieniem prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla swoich pracowników.

Warto rozważyć takie rozszerzenie, tym bardziej, iż brak umowy o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy może wiązać się z nałożeniem przez Państwową Inspekcję Pracy kary finansowej w wysokości nawet 30 tys. złotych. PIP może stwierdzić dodatkowo nieważność przeprowadzonych przez podmiot nieupoważniony (niemający podpisanej umowy o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy) badań pracowniczych, za co grozi pracodawcy nawet odpowiedzialność karna.

Zalety pakietu medycznego z medycyną pracy

Podpisanie umowy z placówką zajmującą się świadczeniem usług z zakresu medycyny pracy może wiązać się nie tylko z wysokimi kosztami, ale również małą elastycznością takiego rozwiązania dla pracodawców i pracowników. Zwłaszcza jeśli firma posiada agendy w różnych miastach w Polsce i jest zmuszona do podpisania wielu umów z kilkoma instytucjami.

W takiej sytuacji lepszym wyborem może okazać się wybór pakietu medycznego, poszerzonego o usługi z zakresu medycyny pracy. Pakiet zapewnia zatrudnionym kompleksową opiekę medyczną oraz umożliwia wykonanie okresowych badań w wielu placówkach w całej Polsce. Dzięki czemu pracodawca realizuje obowiązki ustawowe, zapewniając pracownikom świadczenie usług z zakresu medycyny pracy i oferuje dodatkowe świadczenie w postaci prywatnej opieki zdrowotnej.

Współpłatność redukuje większość składek

Takie rozwiązanie pozwala zoptymalizować koszty. O ile pracownik współfinansuje pakiet, świadczenie objęte jest wyłącznie podatkiem dochodowym. Pracownik musi ponieść nawet minimalną odpłatność za takie świadczenia, aby nie opłacać składek. Przepisy nie regulują jednak, w jakiej części ma być finansowana opłata za pakiet medyczny przez pracownika. Wystarczy, że pracownik współfinansuje to świadczenie symboliczną kwotą 1 zł.

W ramach polisy pracownicy zyskują dostęp do prywatnej opieki medycznej w licznych placówkach medycznych w całym kraju, nielimitowanych konsultacji lekarskich u specjalistów oraz badań profilaktycznych, diagnostycznych, laboratoryjnych czy ambulatoryjnych. Z kolei pracodawcy za dodatkową składkę, zazwyczaj kilkunastu złotych miesięcznie zyskują swobodny dostęp do licznych placówek w całej Polsce, zajmujących się realizacją badań pracowniczych, co znacznie obniża koszty towarzyszące obsłudze medycznej personelu i oddala widmo dotkliwych kar nakładanych przez PIP za niedopełnienie obowiązków prawnych, dotyczących zagadnienia opieki zdrowotnej pracowników.