Pakiet medyczny inwestycją w kadry

Firmy coraz bardziej świadomie podchodzą do kwestii świadczeń pozapłacowych, czyli tzw. benefitów. Doskonale zdają sobie sprawę z ich pozytywnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Nawet małe firmy zauważają, że najważniejszy jest dobrze zmotywowany pracownik i wato o niego zadbać.

Ja pokazują badania prowadzone przez niezależne instytuty badawcze, prywatna opieka medyczna jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pozapłacowych elementów wynagrodzeń dla pracowników. Poszerzenie tego typu świadczeń o dodatkowy pakiet medyczny z całą pewnością wpłynie pozytywnie na motywację kandydata bądź osoby pracującej w firmie, jeszcze mocniej zwiąże ją z przedsiębiorstwem (zwłaszcza, jeśli pakiet obejmuje również jego rodzinę), dając mu poczucie bezpieczeństwa solidne zabezpieczenie socjalne, które stanowi coraz większą wartość dla osób zatrudnionych.

Inwestycja, nie koszt

Choć dla wielu pracodawców wizja zakupu dodatkowego pracowniczego pakietu medycznego może kojarzyć się jedynie z dodatkowymi kosztami, jest to również inwestycja w zdrowie kadr. Szybki dostęp do szerokiego grona specjalistów i krótki czas oczekiwania na wizytę sprawia, że pracownicy są szybciej diagnozowani i objęci właściwym leczeniem.

Przekłada się to na krótszy czas ich absencji w pracy, a to z kolei wiąże się z mniejszymi stratami przedsiębiorstwa, związanymi z nieobecnością podwładnego w miejscu pracy oraz koniecznością wypłacania mu zasiłku chorobowego.
Jak nie stracić na pakiecie medycznym dla pracowników?

Czym się kierować?

Na rynku dostępnych jest wiele pakietów medycznych dla firm, różniących się od siebie zakresem ubezpieczenia, czyli dostępem do zróżnicowanej liczby specjalistów, zabiegów ambulatoryjnych, badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz usług dodatkowych. Najbardziej rozbudowane pakiety medyczne pozwalają na swobodne skorzystanie z konsultacji u kilkudziesięciu specjalistów, wykonanie wysokospecjalistycznych badań i blisko 40 zabiegów, a także zapewniają bezpłatną rehabilitację, szczepienia, prowadzenie ciąży itp.

Koszt tego dodatkowego świadczenia można dostosować do możliwości finansowych firmy – zazwyczaj waha się w granicach od 40 do około 100 zł za pracownika. Różnice w cenie wynikają z tzw. zakresu świadczeń, czyli im szersza dostępność, tym większy koszt. Prywatny pakiet jest traktowany jako przychód dla pracownika, więc podlega opodatkowaniu i ozusowaniu. Jak się jednak okazuje, pracodawca może zmniejszyć ciężar związany z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak rozliczyć – co mówi prawo?

Rozwiązaniem jest współdzielenie przez zakład pracy i pracowników kosztów miesięcznej składki, jaką trzeba uiścić zakładowi ubezpieczeń w zamian za prywatny pakiet medyczny. W takim przypadku – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – finansowana przez pracodawce część opłat za dodatkowe ubezpieczenie jest przychodem, który nie podlega składce ZUS. W praktyce oznacza to, że pracodawca jest zwolniony z ponoszenia dodatkowych kosztów (odprowadzenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), związanych z zapewnieniem swoim pracownikom dostępu do tańszych usług medycznych nawet w sytuacji, jeśli ich wkład finansowy w pakiet zdrowotny wynosi symboliczną złotówkę!

Podsumowując, decyzja o objęciu prawników dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym może okazać się stosunkowo niewielką inwestycją, przynoszącą zarówno korzyści wizerunkowe (wzrost atrakcyjności ofert pracy, możliwość wykreowania wizerunku stabilnego i nowoczesnego przedsiębiorstwa), jak i ekonomiczne, związane z niższą absencją zatrudnionych i mniejszymi stratami dla firmy. Dzięki dopasowaniu optymalnego zakresu usług medycznych do potrzeb kadry, zwiększa się zaufanie pracowników oraz ich lojalność względem firmy, co przekłada się na mniejszą rotację składu i obniżenie kosztów ponoszonych na procesy rekrutacyjne.