Ubezpieczenie zostało stworzone dla zawodowych trenerów zrzeszonych w PZA. Obejmuje instruktorów, snowboardu, narciarstwa, przewodników turystycznych. Ochroną są objęci także instruktorzy wspinaczki górskiej i skalnej, przewodnicy górscy, taternictwa jaskiniowego i narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu).

Polisa stanowi nie tylko gwarancję bezpieczeństwa instruktora, ale jest także potwierdzeniem kwalifikacji i wiarygodności w oczach kursantów. Działalność sportowo-rekreacyjna i praca w charakterze trenera to wielka odpowiedzialność. Instruktor odpowiada za życie i zdrowie swoich podopiecznych oraz innych osób, które mogłyby doznać szkody podczas kursu czy treningu. Stąd konieczność posiadania ochrony ubezpieczeniowej zwłaszcza w obszarze odpowiedzialności cywilnej.

Zalety ubezpieczenia

Ubezpieczenie może dopasować do ryzyka, z którym wiąże się wykonywana specjalizacja i rodzaju wykonywanej działalności trenerskiej. Instruktor PZA może zdecydować się na jedna z pięciu sum gwarancyjnych, z czego najniższa to 100 tys. zł a najwyższa opiewa na 0,5 mln zł.

Zaleta ubezpieczenia jest nie tylko szeroki zakres, obejmujący wszystkie specjalizacje trenerskie przewidziane przez Polski Związek Alpinizmu, ale także atrakcyjna cena. Roczna składka zaczyna się od 90 zł. Dzięki temu, że ubezpieczenie działa przez cały rok, a składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach decyzję o zakupie ubezpieczenia można podjąć w każdej chwili. Produkt jest dostępny także dla osób, które wykonują działalność trenerską lub instruktorską dorywczo.

Ochrona od następstw wypadków

Wykonywanie zawodu trenera wiąże się także z kontuzjami i urazami, stąd potrzeba ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy. Dlatego ubezpieczenie dla członków PZA rozbudowane jest o takie opcjonalne rozszerzenie.

Ubezpieczenie ma pięć wariantów sumy gwarancyjnej – od 100 tys. aż do 500 tys. złotych, dzięki czemu można dopasować poziom ochrony do indywidualnych potrzeb. Świadczenie wypłacane jest w takim procencie sumy, w jakim instruktor lub trener doznał uszczerbku na zdrowiu. Wypłata z tytułu śmierci wynosi sto procent sumy ubezpieczenia. Koszt pakietu OC i NNW zaczyna się od 215 zł. Zatem ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 100 tys. zł, otrzymuje się już za 125 zł za rok.

Dopasowanie ochrony do potrzeb

W podstawowym zakresie ubezpieczenie działa na terytorium Polski, ale istnieje możliwość rozszerzenia ochrony na terytorium całego świata. Wiąże się to z niewielką zwyżką – składka wzrasta tylko o 30% – przy sumie gwarancyjnej 100 tys. zł wynosi 117 zł. Wykupienie dodatkowej ochrony konieczne jest, gdy instruktor wykonuje się pracę poza Polska np. jako instruktor prowadzi kursy wspinaczkowe w Słowackich Tatrach lub jest trenerem narciarstwa na obozie w Alpach.

Ponadto dzięki współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu zaowocowała powstaniem rozszerzeń o ochronę sprzętu sportowego i pracowników trenera. Ubezpieczenie przewiduje możliwość objęcia ochroną wypożyczonego lub dzierżawionego sprzętu, rzeczy pozostawionych w szatni, a także pracowników.

Co ważne ubezpieczenie można kupić przez internet, wystarczy pobrać wniosek ze strony sport.iexpert.pl, wypełnić go i odesłać skan. Ochrona ubezpieczenia może rozpocząć się już od dnia następnego po złożeniu wniosku. Po wystawieniu polisy iExpert.pl wysyła ją pocztą na wskazany we wniosku adres lub wskazany adres e-mail.

W razie pytań w każdej chwili można skorzystać z porady dedykowanego konsultanta pod numerem 22 100 26 00.