W jego wyniku PFSRM opublikowała na swojej stronie www komunikat prostujący część informacji, które znalazły się w wydanym na początku roku komunikacie PFSRM, dotyczącym obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczoznawców majątkowych.

Treść sprostowanego komunikatu mogą Państwo znaleźć tutaj oraz na stronie PFSRM przejdź

Zgodnie z treścią sprostowanego komunikatu chcieliśmy jeszcze raz podkreślić, że iExpert.pl SA, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez PZU SA, jest w pełni uprawnionym podmiotem do sprzedaży ubezpieczeń dla rzeczoznawców majątkowych, na warunkach umowy pomiędzy PFSRM a PZU SA.

Przypominamy, że jako jedyny pośrednik PZU SA mamy wdrożoną w pełni online ofertę ubezpieczeń dla rzeczoznawców, co umożliwia szybkie i bezpieczne zawarcie polisy. Z ofertą można zapoznać się tutaj: rzeczoznawca-majatkowy.iexpert.pl

Pragniemy także zwrócić uwagę, że jako jedyny pośrednik ubezpieczeniowy na rynku dwukrotnie zostaliśmy uhonorowani tytułem Strategicznego Partnera PZU SA.