Fot. www.krakow2016.com

Fot. www.krakow2016.com

Ważną rolę przy organizacji Światowych Dni Młodzieży odrywają wolontariusze z całego świata. Organizatorzy szacują, że wydarzeniu weźmie udział od 2 do 3 mln osób z całego świata, a przy wydarzeniu będzie pomagać ok. 20 tys. wolontariuszy.

By mogli pełnić swoją funkcję bez obaw są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy wykupionej w PZU przez poszczególne archidiecezje.  Każdy zarejestrowany pielgrzym i wolontariusz uczestniczący w Światowych Dniach Młodzieży będzie automatycznie objęty ochroną (koszty leczenia, NNW i OC).

Ubezpieczeniem objęci są zarówno obcokrajowcy, jak i Polacy. To właśnie z Polski pochodzi najwięcej wolontariuszy, którzy wezmą udział w 31. Światowych Dniach Młodzieży. Wśród zagranicznych wolontariuszy najliczniej reprezentowani będą ochotnicy z Włoch, Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej i Północnej.

Ubezpieczenie jest integralnym elementem pakietu pielgrzyma, gwarantującego również zakwaterowanie, wyżywienie i transport. Polisa zapewni pomoc w razie nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz ochroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom.

Polisa gwarantuje, że w razie potrzeby uczestnik Światowych Dni Młodzieży uzyska dostęp do pomocy medycznej i towarzystwo pokryje koszty m.in. leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, zabiegów i operacji, badań pomocniczych, usług dentysty, zakupu leków, transportu do placówki medycznej. Ubezpieczenie obejmuje Polskę oraz kraje Strefy Schengen.

 

iExpert obsługuje ubezpieczenie wolontariuszy

Tzw. liderzy wolontariatu, czyli 10 osób z każdej parafii, którzy będą stanowili trzon grup wolontariackich są ubezpieczeni przez Kurię Metropolitalną Warszawską. Pozostałe osoby zaangażowane w wolontariat ubezpiecza parafia na specjalnych warunkach. iExpert zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń i wystawianiem polis w imieniu PZU dla wolontariuszy z archidiecezji warszawskiej, którzy nie są objęci ubezpieczeniem w ramach umowy generalnej.

Gospodarzem 31. Światowych Dni Młodzieży – największego wydarzenia o charakterze religijnym, które gromadzi katolicką młodzież z całego świata –  jest Kraków. Miasto będzie gościć pielgrzymów od 26 do 31 lipca 2016 r. Będą to drugie Światowe Dni Młodzieży w Polsce po 6. Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku.