14 kwietnia to data, która na stałe powinna zostać wpisana do kalendarza każdego architekta. Niezmiennie już od kliku lat jest to ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków o zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Dlaczego jest to tak istotne? Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, obecnie nie można wystawiać polis z okresem wstecznym. Brak dopełnienia obowiązku w przewidzianym terminie będzie więc skutkował utratą ochrony ubezpieczeniowej.

W praktyce to architekt bierze na siebie ryzyko i w przypadku zgłoszenia roszczenia przez inwestora lub zamawiającego, będzie musiał pokryć powstałe szkody majątkowe, osobowe i finansowe – z własnego majątku.

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że z perspektywy odpowiedzialności cywilnej architektów najważniejszy jest nie czas przekazania dokumentacji projektowej kontrahentowi, czy proces realizacji inwestycji, lecz moment osobiście wykonywanych czynności projektowych lub okres pełnienia nadzoru autorskiego.

OC pracowni projektowej na każdą kieszeń

W tym roku IARP udało się wynegocjować z PZU atrakcyjną promocję na ubezpieczenie OC pracowni projektowej lub architektonicznej. Każdy architekt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł zawrzeć ubezpieczenie z 50% zniżką. Dodatkowo przewidziano upust składki w OC obowiązkowym w wysokości 15%. Z oferty rabatowej można skorzystać jednak tylko przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej. Promocja jest ograniczona do ubezpieczeń zawieranych maksymalnie do sumy gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł.

Ubezpieczenie OC pracowni to uzupełnienie ochrony zawodowej dla architektów którzy, pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Co niezwykle istotne ochrona ubezpieczenia obejmuje błędy popełnione przez podwykonawców, z którymi architekt ma podpisaną umowę. Warto o tym pamiętać bo zgodnie z kodeksem cywilnym to architekt odpowiada za ich błędy przed inwestorem.

Ubezpieczenie zostało stworzone, by sprostać wymogom stawianym przez inwestorów, także zagranicznych. W przypadku udziału w przetargach, czy realizacji zadań projektowych (opracowaniach wielobranżowych) ten rodzaj ubezpieczenia jest wymagany obligatoryjnie jako forma zabezpieczenia realizacji kontraktu.

Asysta prawna

Przypominamy, że każdy architekt który opłaca składkę za OC obowiązkowe może korzystać z asysty prawnej. Usługa gwarantuje dostęp do profesjonalnych porad prawnych. Obejmuje wskazówki i instrukcje dotyczące postępowania w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilnej wobec klienta, zminimalizowania szkód, bądź zapobieżenia powstania kolejnych. Architekci otrzymają także pomoc w redagowaniu pism – korespondencji z klientem dotyczącej błędów i uchybień oraz sporządzanie pisemnych opinii prawnych przez adwokatów lub radców prawnych.

Usługa jest realizowana telefonicznie pod numerem 22 505 16 04. Po zgłoszeniu w ciągu 24 godzin przedstawiciel zespołu prawnego kontaktuje się z architektem, w celu ustalenia stanu faktycznego w tym preferowanego rozwiązania sprawy przez architekta.

Ubezpieczenie NNW

Od zeszłego roku także w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC, architekt objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na sumę ubezpieczenia 25 tys. zł. Zakres ubezpieczenie obejmuje świadczenia z tytułu śmierci oraz z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach

  • Ubezpieczenie obowiązkowe i nadwyżkowe OC architekta, dotyczy wyłącznie czynności zawodowych, które wykonuje architekt lub inżynier OSOBIŚCIE w ramach posiadanych uprawnień. Ma to kluczowe znaczenie, przy umowach na realizacje wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców. W przypadku popełnienia błędu przez branżystę, ubezpieczenie OC zawodowej architekta nie będzie skuteczne.
  • Brak odpowiedzialności ubezpieczyciela nie zwalnia architekta z odpowiedzialności za podwykonawców. W takim przypadku roszczenie będzie zaspokojone z majątku firmy lub prywatnego majątku architekta do pełnej wysokości wartości szkody, którą wyrządził.
  • W przypadku udziału w przetargach lub konkursach, trzeba dokładnie sprawdzić zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczących wymagań zamawiającego – jaki rodzaj i zakres ubezpieczenia jest wymagany.
  • Z zasady, przy zleceniach dotyczących wykonania dokumentacji projektowej wielobranżowej wymagana jest polisa OC pracowni architektonicznej lub projektowej, a nie ubezpieczenie OC zawodowej architekta.

Promocyjna cena na OC pracowni projektowej udało się wynegocjować dzięki współpracy Izby Architektów Rzeczpospolitej, PZU SA i iExpert.pl SA, firmie, która zajmuje się obsługą ubezpieczeń architektów.