iExpert.pl od początku swojego powstania w 2006 r. nastawiony był na specjalizację. Postanowił ubezpieczać wyłącznie przedstawicieli zawodów zobligowanych przez ustawodawcę do zawarcia polisy odpowiedzialności cywilnej. Dziś oferuje ubezpieczenia dla 12 grup zawodowych i sprzedaje ponad 60 tys. polis rocznie, pozostając największym podmiotem w tej kategorii. W swoim portfelu ma produkty dla prawników, architektów, lekarzy czy księgowych.

Dzięki specjalizacji oraz bezpośredniej współpracy z izbami samorządu zawodowego iExpert.pl większość swoich produktów przygotowuje indywidualnie pod potrzeby odbiorcy oferując je na niestandardowych warunkach, niedostępnych dla innych pośredników. Spółka jest partnerem m.in Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Izby Architektów RP, Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych. Miarą sukcesu jaki osiągnęła firma ma być także fakt, że jest oficjalnym przedstawicielem (Coverholderem) Lloyd’s of London.

Skąd decyzja o budowie sieci?

Jak wynika z naszych doświadczeń klienci często oczekują bezpośredniego kontaktu z agentem. Zależy im na osobistym spotkaniu ze specjalistą, który doradzi jaki zakres ochrony zapewni skuteczną ochronę – mówi Mirosław Bubnowski prezes iExpert.pl – Równie ważne jest, że składki na ubezpieczenia nadwyżkowe i dodatkowe są zdecydowanie wyższe od polis obowiązkowych wymaganych prawem. Przed wydaniem kwoty rzędu kliku tysięcy klient oczekuje większej uwagi ze strony agenta, a bezpośredniego spotkania nie zastąpi najlepsza nawet obsługa online czy telefoniczna.

Rynek ubezpieczeń zawodowych ulega dynamicznym zmianom. Wprowadzenie trzech transz ustaw, uwalniających dostęp do kilkudziesięciu regulowanych zawodów, spowodowało że rośnie liczba osób objętych ubezpieczeniem obowiązkowym. Przykładowo w tym roku egzamin adwokacki zdało ponad 1800 osób powiększając szeregi palestry do 18 tys. adwokatów. Podobnie było w poprzednim.

Głównym źródłem przypisu w tej grupie są ubezpieczenia obowiązkowe. Ale coraz więcej profesjonalistów szuka dodatkowej ochrony ponad to, do czego obligują przepisy prawa. Z jednej strony wymusza to rynek np. poprzez wymóg posiadania ochrony ubezpieczeniowej przez podmioty startujące w przetargach.

Z drugiej rośnie świadomość społeczna o możliwościach dochodzenia odszkodowań przed sądami za popełnione błędy zawodowe. Sprzyja temu także dynamiczny rozwój kancelarii wyspecjalizowanych w dochodzeniu odszkodowań.

Korzyści ze współpracy

W przypadku ubezpieczeń dodatkowych i nadwyżkowych agent może liczyć na zdecydowanie wyższą prowizję. O ile średnia składka w ubezpieczeniach obowiązkowych przeciętnie wynosi kilkaset złotych, to składka rzędu kilku tysięcy złotych jest czymś normalnym w nadwyżkowych – opowiada Mirosław Bubnowski – Dla pośrednika ubezpieczenie osoby od ryzyka zawodowego to także szansa na sprzedaż innych ubezpieczeń np. majątkowych czy komunikacyjnych. A osoby wykonujące wolne zawody są zwykle dobrze sytuowane i mają większą świadomość ubezpieczeniową.

Obecnie zdecydowana większość agentów koncentruje się na sprzedaży właśnie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Rywalizacja w tych grupach jest ogromna. Trudno oprzeć się wrażeniu, że często pomija się inne możliwości. W takiej sytuacji poszukiwanie alternatywy wydaje się logicznym następstwem. Przedstawiciele iExpert przekonują, że oferta polis zawodowych i towarzyszących może być atrakcyjna dla każdego rozwijającego się pośrednika.

Wiedza o ubezpieczeniach zawodowych wśród agentów nie jest wysoka. Ale właśnie dlatego warto się tym zająć, by w swoim portfelu mieć ubezpieczenia, których nie potrafią sprzedawać inni i w ten sposób wyróżnić się na bardzo konkurencyjnym rynku – przekonuje Mirosław Bubnowski. To jest oferta dla aktywnych agentów szukających nowych rozwiązań, które dadzą impuls do dalszego rozwoju ich działalności. Ze swojej strony gwarantujemy system szkoleń przygotowujący agentów merytorycznie, a także stały bezpośredni kontakt z centralą firmy co oznacza dostęp do specjalistycznej wiedzy na bieżąco – dodaje.

iExpert.pl deklaruje udostępnienie każdemu agentowi swojego autorskiego systemu transakcyjnego do zwierania polis. Ponadto agent może z własnej inicjatywy i bez zgody centrali firmy udostępniać część wnioskową swoim klientom. Dzięki temu zyskuje dodatkowe możliwości sprzedaży na większą skalę, niż poprzez indywidualne spotkania z klientami.

Jednocześnie firma zapewnia system obsługi agencyjnej, który pozwala pośrednikowi kontrolować proces sprzedaży, a następnie obsługi polisowej. System umożliwia złożenie wniosku, wystawienie polisy, a następnie monitoring płatności składki i co na pewno ważne dla każdego agenta pozwala na rozliczenie prowizji.

Spółka przewidziała kilka form współpracy. Pośrednicy będą mogli sami wybrać stopień swojego zaangażowania. Dla jednych ubezpieczenia zawodowe mogą być tylko działalnością dodatkową. Inni mogą zdecydować się na ściślejszą współpracę i wybrać na wiodący kierunek rozwoju ale z zachowaniem swojej autonomię. Przedstawiciele iExpert.pl opisując swój projekt szczególny nacisk kładą na słowo – partnerstwo.

Szanujemy niezależność agentów i nie chcemy na siłę wiązać ich ze sobą. Każdy pośrednik podpisuje prostą kilkustronicową umowę, która jest w stanie przeczytać i zrozumieć bez pomocy prawnika. Wierzymy, że nasz sukces jest możliwy do powtórzenia także w skali lokalnej, a agenci gdy poznają nasz model prowadzenia biznesu, sami będą chcieli z nami współpracować na stałe – mówi prezes iExpert.pl.