Zawód fizjoterapeuty jako jeden z niewielu w Polsce dotychczas nie doczekał się nie tylko regulacji na poziomie ustawowym, ale także sprofilowanego programu ochrony zawodowej. Biorąc pod uwagę liczbę fizjoterapeutów oraz ryzyko wiążące się z wykonywaniem tej wymagającej profesji czas był już najwyższy – mówi Jacek Koszela przedstawiciel zarządu SFP.

Dotychczas fizjoterapeuci ubezpieczali się od odpowiedzialności cywilnej głównie w ramach ogólnego ubezpieczenia zawodów medycznych. Nie uwzględniało jednak wielu aspektów związanych z wykonywaniem tego zawodu. Wynikało to z braku szczegółowej definicji zakresu czynności, które wykonują fizjoterapeuci.

Tworząc program dla fizjoterapeutów zależało nam na precyzyjnym określeniu zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Uzyskaliśmy to dzięki włączeniu do zakresu polisy czynności ujętych w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM. Tak zdefiniowany zakres daje pewność, że niezależnie od zmian w klasyfikacji, ubezpieczony zawsze będzie objęty aktualną ochroną – mówi Mirosław Bubnowski prezes iExpert.pl SA.

Program opracowany przez PZU, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska oraz specjalistę ubezpieczeń zawodowych – iExpert.pl zawiera cztery odrębne produkty ubezpieczeniowe:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty
  • Dobrowolne ubezpieczenie OC fizjoterapeuty
  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC placówki prowadzącej działalność fizjoterapeutyczną
  • Dobrowolne ubezpieczenie OC placówki prowadzącej działalność fizjoterapeutyczną

Obecnie obowiązkowi ubezpieczenia podlegają każdy fizjoterapeuta świadczący usługi na podstawie kontraktu z NZF. Każda placówka wykonująca działalność leczniczą z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, która została ujęta w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Program uzupełniają ubezpieczenia dobrowolne dla wszystkich fizjoterapeutów i placówek, którzy szukają bezpieczeństwa w codziennej pracy lub chcą zwiększyć zakres swojej ochrony ponad obowiązkowe OC.

Szkody w zawodzie fizjoterapeuty to rzecz bardzo realna. Codzienny, bezpośredni kontakt z pacjentem i wykonywanie skomplikowanych procedur medycznych wiążą się z wysokim ryzykiem powstania szkody. Biorąc pod uwagę stale rosnącą świadomość pacjentów i gotowość dochodzenia swych roszczeń przed sądami, posiadanie ubezpieczenia zawodowego leży w interesie każdego fizjoterapeuty – dodaje Ernest Wiśniewski z zarządu SFP.

Indywidualnie ubezpieczyć może się tylko osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie fizjoterapeutyczne. Posiadanie ubezpieczenia jest więc niejako potwierdzeniem jakości świadczonych usług. A to ważne wobec mnogości na rynku ofert różnych pseudo terapeutów, masażystów i kręgarzy. Dla pacjenta polisa jest jasnym komunikatem, że ma do czynienia z profesjonalistą, a jego interesy są zabezpieczone.

Założeniem projektu było także to, by ubezpieczenie było w zasięgu każdego wykonującego zawód fizjoterapeuty, a cena nie stanowiła bariery. Członkowie SFP mogą liczyć na specjalną zniżkę, dodatkowy upust przewidziano dla osób legitymizujących się Certyfikatem Dobra Praktyka Fizjoterapeutyczna. Roczna składka obowiązkowego ubezpieczenia OC dla fizjoterapeuty zaczyna się już od 35 zł. Indywidualna polisa dobrowolna z sumą gwarancyjną w wysokości 100 tys. zł kosztuje 46 zł za rok.

Wszystkie ubezpieczenia z programu można kupić przez internet, korzystając z systemu transakcyjnego iExpert.pl. Procedura złożenia wniosku została uproszczona do minimum i trwa zaledwie kilka minut. Po złożeniu wniosku iExpert.pl wystawia polisę i wysyła ją e-mailem lub pocztą na podany adres.