Kadry i płace – nie wymagane ustawą

Jest powszechną praktyką, że biura rachunkowe realizując usługi księgowe dla firm, zajmują się kompleksową ich obsługą. Poza rachunkowością czy niektórymi sprawami związanymi z doradztwem podatkowym, jednocześnie prowadzą obsługę kadrowo-płacową pracowników, w tym w szczególności:

  • obliczanie wynagrodzeń za pracę,
  • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • przekazywanie składek na FP, FGŚP,
  • dokonywanie wpłat na PFRON oraz przekazywanie związanych z tym dokumentów
  • przekazywanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Żadna z powyższych czynności nie jest objęta ochroną ubezpieczenia obowiązkowego OC. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku, które wskazuje, że wyłącznie prowadzenie ksiąg handlowych objęte jest ochroną ubezpieczeniową w ramach OC obowiązkowego.

 

Dodatkowe, dla niektórych obowiązkowo

Prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy, naliczaniem wynagrodzeń i odprowadzeniem składek za pracowników są ujęte w klauzuli dobrowolnej. Zatem, by biuro rachunkowe miało pełną ochronę, także podczas wykonywania czynności z zakresu kadr i płac, powinno wykupić dodatkowe rozszerzenie – ubezpieczenie kadr i płac.

O konsekwencjach braku ochrony w zakresie pisaliśmy TUTAJ >>

Rozszerzenie ochrony o czynności kadrowo-płacowe jest opcjonalne. Stanowi dodatkową opcję, która uzupełnia ochronę zarówno tych biur rachunkowych, które posiadają OC obowiązkowe, jak i tych, które kupują tylko OC dobrowolne.

Koszt tej dodatkowej ochrony zaczyna się już od 111 zł za rok. Istnieje możliwość wybrania sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnego odszkodowania, które w przypadku szkody, wypłaci ubezpieczyciel – najniższa przewidziana suma, to 20 tys. zł, maksymalna ochrona w tym rozszerzeniu to 1 mln złotych.

 

Jak wykupić dodatkowe rozszerzenie?

Określenie ochrony ubezpieczeniowej najprostsze jest w momencie składnia wniosku o ubezpieczenie, niemniej jednak uzupełnienie ochrony – czyli wykupienie dodatkowych klauzul jest możliwe w każdym momencie trwania ubezpieczenia. By uzupełnić ochronę o czynności z zakresu kadr i płac, wystarczy czy skontaktować się z Doradcą Klienta i poprosić o aneksowanie polisy. Składka jest wówczas wyliczana proporcjonalnie.

Biura rachunkowe realizujące dla klientów obsługę kadrowo-płacową powinny posiadać dodatkowe ubezpieczenie obejmujące wyżej wspomniane ryzyka. W innym przypadku ochrona ubezpieczeniowa jest niepełna, a biuro ryzykuje wypłatę kwoty roszczenia z własnego majątku. Chcąc zapewnić sobie pełną ochronę należy pamiętać o włączeniu czynności kadr i płac do ochrony ubezpieczeniowej.

 

Nie jesteś pewny czy polisa, którą posiadasz jest dopasowana do wykonywanych przez Ciebie czynności?
Napisz do nas, odpowiemy na każde pytanie.

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl