Przyszły rok ma przynieść – kolejne już – podwyżki kwot grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Wszystko wskazuje na to, że wysokość mandatów zmieni są dwa razy w ciągu roku.

A to za sprawą tego, że płaca minimalna ma wzrosnąć dwukrotnie. Projekt przewiduje, że minimalne wynagrodzenie z początkiem roku wyniesie 3 383 zł, a w połowie 2023 roku wzrośnie do 3 450 zł. Z uwagi na fakt, że wysokość grzywien powiązana jest bezpośrednio ze stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę, to podwyżki mandatów są nieuniknione. Wzrosną nie tylko minimalne grzywny, lecz także ich maksymalne wartości. Za największe przewinienia przewidziano nawet 33 mln zł grzywny!

Mandat za wykroczenia o 15% górę

Przewidziane ustawowo kary będą dotkliwsze. Minimalna kara grzywny ma wynieść w 2023 roku 345 zł. Aktualnie minimalny mandat, który mogę wystawić organy skarbowe 301 zł, więc planowany wzrost od połowy roku to niemal 15%.

Zgodnie z definicją, wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony, w wyniku którego kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, np. podatku, nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W katalogu kar za wykroczenie skarbowe znajdują się i wyniosą od stycznia 2023 r.:

  • minimalny mandat karny – od 338,30 zł w 2023 roku (od lipca będzie od 345 zł)
  • maksymalna kara grzywny – od 67 660 zł w 2023 roku (od lipca będzie to kwota 69 000 zł)

Przestępstwo skarbowe

Z uwagi na fakt, że przestępstwa skarbowe są z definicji społecznie szkodliwie w stopniu bardziej niż znikomy, to poza karami grzywny – mogą być karane ograniczeniem i pozbawieniem wolności.

Podobnie jak w przypadku wykroczeń, wzrośnie też grzywna za przestępstwo skarbowe, która wyniesie:

  • minimalna grzywna – 1 127,70 zł (od lipca 2023 – 1 150 zł)
  • maksymalna grzywna – 32 477 760 zł (od lipca 33 120 000 zł)

Organ mandatowy może wymierzyć karę – w przewidzianych prawem granicach – adekwatną do wagi wykroczenia skarbowego. Kara powinna uwzględniać wagę niedopełnionego obowiązku finansowego, stopień tzw. szkodliwości społecznej, czyli charakter i rodzaj zagrożonego lub naruszonego dobra, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Nie bez znaczenia jest też sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Zapłata mandatu z OC? To możliwe!

Składanie deklaracji, prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych – zwłaszcza przy dynamice zmieniających się przepisów prawa – naraża przedstawicieli profesji księgowego na coraz większe ryzyko popełnienie błędu. Ich konsekwencje w postaci mandatów bywają coraz dotkliwsze. Czy ubezpieczenie zawodowe jest skutecznym narzędziem ochrony przed grzywnami?

W przypadku ubezpieczenia OC biura rachunkowego istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o określone czynności doradztwa podatkowego, które obejmuje także odpowiedzialność skarbową. W praktyce oznacza to, że posiadając to rozszerzenie, mandaty za wykroczenia skarbowe będą pokryte z takiej polisy. To praktyczne rozszerzenie ma charakter dobrowolny i wiele biur zapomina o nim przy składaniu wniosku. Aktualną polisę można jednak w dowolnej chwili aneksować, zwiększając tym samym zakres ochrony. Warto tym bardziej, że jego koszt zaczyna się od kilkudziesięciu złotych rocznie. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia, biuro może wybrać od 20 tys. zł nawet do 1 mln zł.

Mandaty w polisie OC księgowego

Polisa OC księgowego – pracującego na podstawie umów o pracę, cywilno-prawnych – zakłada zarówno odpowiedzialność skarbową jak i karno-skarbową. Szeroki zakres ochrony sprawia, że zarówno mandaty skarbowe i grzywny karno-skarbowe zostaną pokryte z polisy OC księgowego. Bezsprzeczną zaletą jest także to, że ubezpieczenie może wykupić każda osoba, której zawodowa aktywność związana jest z księgowością. Główna księgowa, dyrektor finansowa, specjalistka ds. księgowości – niezależnie od formy zatrudnienia może wykupić polisę dla księgowych, co czyni ubezpieczenie skutecznym narzędziem ochrony.

Podniesienie kar i mandatów naraża biura rachunkowe i księgowych na większą odpowiedzialność finansową. Nawet przy zachowaniu wysokiej staranności błędy zawodowe się zdarzają. Zmiany minimalnego wynagrodzenia powodują, że mogą być bardziej dotkliwe, dlatego warto zadbać o skuteczne narzędzie, które zminimalizuje zawodowe ryzyko wpisane w zawód księgowego.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu.

Jeśli masz wątpliwości, czy twoja polisa obejmuje czynności, które wykonujesz, skontaktuj się z nami, pomożemy ci w doborze właściwiej ochrony.

 

Adam Kaszubski
Specjalista ds. ubezpieczeń biur rachunkowych
tel.  502 913 569