Jak to działa?

Abonament jest oferowany przez sieci prywatnych placówek medycznych. Stanowi usługę świadczenia opieki zdrowotnej, opłacaną na zasadzie ryczałtu, z koniecznością poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów, po przekroczeniu określonych limitów. Abonamenty są zwykle wykupywane przez pracodawcę dla pracowników, stanowiąc formę dodatkowego świadczenia pozapłacowego.
Z kolei, ubezpieczenia zdrowotne oferowane są przez ubezpieczycieli. Jako takie, stanowią usługę finansową, polegającą zwykle na pokryciu przez ubezpieczyciela kosztów usług medycznych. Ubezpieczenie zdrowotne może występować jako ubezpieczenie dodatkowe do ubezpieczenia na życie albo w ramach innych ubezpieczeń osobowych. Oferowane na polskim rynku ubezpieczenia zdrowotne mają bardzo różnorodną formę. Mogą być albo bardzo prostymi produktami, opartymi na schemacie stosowanym przez firmy abonamentowe, albo też bardzo rozbudowanymi, oferującymi dodatkowe usługi jak assistance medyczny.
Sprowadzając te różnice na grunt finansowy wygląda to tak, że w przypadku abonamentu każda wizyta pacjenta jest kosztem gdyż zmniejsza zyski placówki a w przypadku polisy jest odwrotnie – placówki mają płacone tylko w przypadku realizacji usługi.

Dostępność placówek i specjalistów

Z abonamentu medycznego można korzystać jedynie w tej sieci placówek, w której abonament został wykupiony. Natomiast Towarzystwa Ubezpieczeniowe stale rozbudowują listę swoich placówek i nie ograniczają się zwykle do określonej sieci. Często też ubezpieczyciel gwarantuje dostęp do określonych specjalistów w ściśle wyznaczonym czasie a w przypadku gdy realizacja tego założenia jest niemożliwa pokrywa koszty wizyty prywatnej. W umowach abonamentowych podobne zapisy raczej nie widnieją, a ze względu na ograniczenie się tylko do placówek danej sieci, czas oczekiwania jest znacznie dłuższy.

Skierowania

Istotną różnicą między abonamentem a polisą jest kwestia związana z realizacją skierowań na specjalistyczne badania. Wybór abonamentu wiąże się z tym, że badania można odbyć wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza przyjmującego w placówce, w której mamy wykupiony abonament. Natomiast w przypadku polisy, ubezpieczony może wykonać badania na podstawie każdego okazanego skierowania, nawet od lekarza prywatnego czy państwowego.

Dodatkowe kwestie

W przeciwieństwie do abonamentów medycznych, zwykle zawieranych na krótki okres czasu lub na okres pracy u danego pracodawcy, ubezpieczenia mogą pełnić swoją funkcję długookresowo. Ubezpieczenie nie może, co do zasady, zostać wypowiedziane przez ubezpieczyciela. Daje, tym samym, gwarancję trwałości i ochrony w długim okresie czasu.
Decyzję co do wyboru formy prywatnej opieki zdrowotnej musimy podjąć sami. Dobrze jednak wiedzieć na co dokładnie się piszemy i jakie prawa przysługują nam z racji dokonanego wyboru. Wybierajmy mądrze bo na zdrowiu nie ma co oszczędzać.