iExpert na Gali Multi PZU 2018 reprezentował Mirosław Bubnowski, prezes spółki, który odebrał nagrodę, w formie podwójnej platynowej płyty, z rąk członka zarządu PZU Rogera Hodgkissa oraz dyrektora biura sprzedaży multiagencyjnej i brokerskiej Łukasza Heinowskiego.

– Fakt, że rokrocznie jesteśmy wyróżniani przez PZU, jest dla nas niezwykle istotny. Staramy się nie zwalniać tempa i wciąż wprowadzamy kolejne produkty we współpracy z największym ubezpieczycielem w tej części Europy – podkreśla prezes Bubnowski.

W 2018 dzięki współpracy obu firm wystartowały dwa duże programy sportowe: pakiet ubezpieczeń dla rowerzystów Pewnie na Rower oraz pakiet dla miłośników polskich gór Szlaki bez Granic.

Zainteresowanie oboma programami jest duże, brakowało takich produktów na rynku, a renoma największego polskiego ubezpieczyciela sprawia, że klienci ufają stworzonej przez nas ochronie – mówi Mirosław Bubnowski.

PZU powierzyło naszej firmie także sprzedaż online ubezpieczeń NNW dla dzieci – wspólnie przygotowaliśmy ofertę dla przedszkolaków, uczniów i studentów. Liczymy, że dalsza bliska współpraca obu firm będzie owocowała nowymi projektami – dodaje Mirosław Bubnowski

Platyna PZU 2

Gala Multi PZU 2018 to już trzecie z rzędu spotkanie realizowane przez największego ubezpieczyciela w Polsce. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Mocne uderzenie”, a mówcą motywacyjnym był płk Piotr Gąstał – były dowódca jednostki GROM.