Właściciele gospodarstw domowych oraz firm, poszukując alternatywnych form zasilania oraz oszczędności, coraz częściej skłaniają się ku instalacjom fotowoltaicznym, które przeobrażają energię słoneczną na siłę elektromotoryczną.

Wychodząc naprzeciw trendom w ekologicznym pozyskiwaniu energii, w ofercie iExpert pojawił się nowy produkt ubezpieczeniowy, dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, przygotowany wspólnie z PZU i firmą Foton Technik będącą częścią międzynarodowego koncernu Innogy.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych chroni klientów Foton Technik, wytwarzających prąd z wykorzystaniem energii słonecznej, przed skutkiem wszelkich zdarzeń losowych, na jakie mogą być narażone ich instalacje.

Użytkownicy instalacji oferowanych przez firmę Foton Technik mogą liczyć na zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia lub całkowitego jej zniszczenia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak m.in.:

  • pożar
  • powódź
  • złe warunki atmosferyczne np. grad
  • eksplozje
  • szkodliwego działania dymu i sadzy
  • huku ponaddźwiękowego
  • upadku drzew oraz budynków
  • trzęsień oraz osuwania i zapadania się ziemi

Ponadto, zakres ubezpieczenia został rozszerzony o ryzyka wystąpienia przepięć instalacji elektrycznej oraz umyślnej dewastacji urządzeń przez osoby trzecie np. w związku z usiłowaniem kradzieży.