Polisa działa do 30 km wgłąb państw sąsiadujących z Polską. Dzięki temu stanowi odpowiednią ochronę dla każdego, kto wędruje szlakami blisko granicy.

ubezpieczenie górskie

Ubezpieczenie Szlaki bez Granic łączy w sobie to, co najważniejsze dla fanów turystyki górskiej:

  • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, gwarantujących wypłatę odszkodowania za doznany uraz
  • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które pokryje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego na osobie lub mieniu
  • pokrycie kosztów leczenia, akcji poszukiwawczej i ratunkowej oraz powrotu do kraju

Ubezpieczenie można zawrzeć na sezon (120 dni) lub rok. Ponieważ obejmuje zarówno aktywności letnie – m.in. wspinaczkę, wędrówkę i kolarstwo górskie – oraz zimowe – m.in. narciarstwo i snowboard –  polisa roczna jest bardzo opłacalnym rozwiązaniem dla fanów gór.

W ofercie do wyboru są 4 pakiety, z sumami gwarancyjnymi do 100 tys. zł, każdy z nich dostępny w wariancie turystycznym oraz sportowym – z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka oraz wyczynowy udział w biegach górskich (w tym maratonach i ultramaratonach)

 

 

Więcej informacji na temat ubezpieczenia znajduje się na stronie

SzlakiBezGranic.pl