Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych każde biuro, aby kontynuować swoją działalność, musi zostać wpisane do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. Warunkiem wpisu, jest ubezpieczenie działalności biura.

Pierwotnie warunki ubezpieczenia były tak restrykcyjne, że stawiały pod znakiem zapytania dalsze istnienie wielu biur. W ostatniej chwili ministerstwo zdecydowało się na zmianę zasad, co z pewnością ułatwi wielu podmiotom decyzję o ubezpieczeniu swojej działalności.

W nowym rozporządzeniu, suma gwarancyjna za okres 12 miesięcy, uległa zmniejszeniu o połowę i wynosi 0,6 proc. całkowitej kwoty transakcji płatniczych jednego biura. Radykalnie zmniejszona została także minimalna suma gwarancyjna, która w tej chwili wynosi 1,2 tys. euro, wobec 18 tys. euro poprzednio.

KNF pozostawia wybór co do formy ubezpieczenia. Może to być gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa OC. Jednak zawarcie polisy jest dużo prostsze. W zasadzie formalności ograniczają się do wysłania wniosku ubezpieczeniowego, a całość procedury odbywa się przez internet.

„Mając na uwadze krótki czas, jaki pozostał biurom płatniczym na zawarcie ubezpieczenia, w porozumieniu z Concordia TUW, uruchomiliśmy dodatkową ścieżkę szybkiej procedury zawarcia polisy. Po wysłaniu wniosku i opłaceniu pierwszej raty, polisa nabiera natychmiastowej ważności bez konieczności jej podpisania. Oryginał polisy wysyłamy pocztą, a skan możemy wysłać e-mailem” – mówi Mirosław Bubnowski prezes iExpert.pl

Ubezpieczenie OC, w odróżnieniu do gwarancji, nie wymaga zabezpieczenia wekslowego, które może być wykorzystane przy egzekucji komorniczej. W porównaniu do dostępnych ofert gwarancji jest konkurencyjne cenowo. Stwarza także możliwość opłacenia składki polisy nawet w 12 ratach, co jest dużym udogodnieniem dla niewielkich podmiotów gospodarczych, jak biura usług płatniczych.

Sprawdź warunki oferty oraz procedurę zawarcia ubezpieczenia.