Warto wiedzieć
16 lipca 2014
Warto wiedzieć
Kogo najczęściej skarżą pacjenci?
Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że nie wszystkie specjalizacje mają takie same ryzyko wystąpienia roszczenia. Można wyróżnić te o podwyższonym i średnim stopniu ryzyka oraz te o niskim stopniu ryzyka zawodowego. Takie rozróżnienie przekłada się bezpośrednio na składki obowiązkowego OC lekarza. Im większy stopień ryzyka zawodowego związany z wykonywaną specjalizacją, tym większa składka ubezpieczenia. O co najczęściej skarżą pacjenci lekarzy? Anestezjologianiewłaściwy nadzór pooperacyjny nad pacjentem, wyłamanie zębów podczas intubacji,Chirurgiazostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, zaniechanie naocznej kontroli pola operacyjnego, niepoinformowanie alternatywnych metodach leczniczych, niepoinformowanie o ryzyku operacyjnym,Ginekologiazbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia, niewykonanie cesarskiego cięcia,Kardiolodzyzlekceważenie objawów rozpoczynającego się zawału serca,Laryngolodzyuszkodzenie nerwu krtaniowego,Medycyna paliatywnaniewłaściwa kontrola bólu, błędy w politerapiiInterniścizbyt późne rozpoznanie raka (płuc/prostaty/piersi), brak wykonania oznaczenia poziomu troponiny, zlekceważenie objawów rozpoczynającego się zawału serca (nierozpoznanie zawału serca),Neurologiazaniechanie diagnostyki obrazowej po urazach głowy,Onkologianiewłaściwa chemio- lub radioterapia,Ortopediabrak reakcji na pogarszający się stan ogólny pacjenta, uszkodzenia okołooperacyjne, niepoinformowanie o ryzyku operacyjnym,Pediatrianierozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego, nierozpoznanie posocznicy,Psychiatrianieuzasadnione przyjęcie do szpitala wbrew woli pacjenta,Radiologiapomylenie opisów badań pacjentów, niewłaściwe opisanie zdjęcia, Według badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie medycznym "New England Journal of Medicine" ponad 75 proc. lekarzy ze specjalnością wiążącą się z niskim ryzykiem i aż 99 proc. lekarzy ze specjalizacją wysokiego ryzyka musi liczyć się z pozwem o błąd w sztuce lekarskiej.Do zaprezentowanych w magazynie wniosków doszli naukowcy pracujący pod kierunkiem dr. Anupama Jeny z Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School po przeanalizowaniu danych dotyczących lekarskich nadużyć z 14 ostatnich lat, odnotowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Jak zauważa naukowiec prowadzący powyższe badania – 30- letni lekarz, który dopiero rozpoczyna karierę specjalistyczną o wysokim stopniu ryzyka, powinien zakładać niemal 100 proc. pewność, że do 65. roku spotka się z roszczeniami pod swoim adresem.W grupie lekarzy narażonych na największe ryzyko występowania wobec nich z roszczeniami wymienia: neurochirurgów, chirurgów układu krążenia i chirurgów ogólnych. Z kolei grupa najniższego ryzyka to: pediatrzy, lekarze rodzinni i psychiatrzy.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan