Obecne na rynku pakiety różnią się dostępnością świadczeń, czyli zakresem oferowanych usług – dostępem do lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych oraz siecią placówek, w których można umówić wizytę. Są to kluczowe elementy wyboru ubezpieczenia zdrowotnego lub pakietu medycznego. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę i czym się kierować decydując się na ubezpieczenie zdrowotne?

pakiet medyczny dla rodzin

 

Zasada 1.
O jakości pakietu decyduje liczba lekarzy specjalistów

Jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze pakietu zdrowotnego powinna być lista lekarzy specjalistów, do których dostęp jest gwarantowany w ramach ubezpieczenia lub abonamentu.

Im bardziej rozbudowany pakiet, tym dłuższa lista lekarzy – pakiety podstawowe zazwyczaj mają ograniczony dostęp do kilku specjalistów. Wybierając skromniejszy pakiet, warto wybrać tych lekarzy, na których rzeczywiście zależy pacjentowi – np. osoby posiadające dzieci powinny zwrócić uwagę na dostęp do lekarza pediatry czy laryngologa, alergologa.

Przed zawarciem umowy warto poprosić o szczegółową listę lekarzy, do których można się udać bez skierowania w ramach ubezpieczenia. Zdarza się bowiem, że dostęp do lekarza możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy otrzymamy skierowanie wystawione przez lekarza internisty przyjmującego w placówce, w której mamy wykupiony abonament. Taka ścieżka wydłuża proces – w efekcie na dostęp do specjalisty oczekujemy kolejne kilka dni.

 

Zasada 2
Szybka wizyta to fundament prywatnej opieki zdrowotnej

Rozbudowana lista lekarzy nie powinna być jedynym kryterium. Osoby korzystające z abonamentów często skarżą się, że na wizytę muszą czekać kilka tygodni. W efekcie taka usługa nie spełnia swojego podstawowego założenia – swobodnego dostępu do opieki medycznej. Podczas wyboru pakietu medycznego warto zwrócić uwagę czy można liczyć na gwarancję czasu realizacji wizyty. Takie zapisy dają pacjentowi pewność, że do lekarza specjalisty zostanie umówiony maksymalnie w ciągu kilku dni.

Spod tego reżimu zazwyczaj wyjęte są wizyty u lekarzy rzadkich specjalizacji lub konsultacje profesorskie – wówczas ubezpieczyciel zastrzega, że ten czas może się wydłużyć o kilka dni.

Dobry pakiet medyczny posiada gwarancję, że jeśli niemożliwym jest umówienie wizyty we wskazanym czasie, to ubezpieczyciel zwraca pacjentowi opłatę za wizytę u dowolnie wskazanego lekarza.

 

Zasada 3

Szeroka lista badań, szybsza diagnostyka

Diagnostyka to jeden z głównych elementów każdego pakietu dlatego warto zwrócić na nie szczególną uwagę. Z jakich badań diagnostycznych pacjent może skorzystać i czy ich dostępność jest ograniczona definiują ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) lub katalogi świadczeń.

Część placówek – przede wszystkich tych abonamentowych – wymaga skierowania na badanie od lekarza z sieci. Jednak ten trend nie jest powszechny, wiele placówek uznaje skierowania na badania wystawione przez dowolnego lekarza – z NFZ, prywatnego gabinetu – słowem także spoza ich sieci.

 

Zasada 4
Liczba placówek

Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru powinna być liczba placówek, z których może korzystać pacjent i ich odległość od miejsca zamieszkania. Jeśli często podróżujemy po kraju warto mieć możliwość skorzystania z jak największej liczby placówek.

Generalnie im gęstsza sieć przychodni i lekarzy współpracujących z w ramach pakietu, tym większy komfort korzystania z pakietu przez pacjenta. Bywa, że nawet najbardziej rozbudowany pakiet może nie spełniać pokładanych w nim oczekiwań, gdyż dostępne świadczenia nie będą mogły być zrealizowane z uwagi na odległość od miejsca zamieszkania (np. wizyty domowe).

Warto tez sprawdzić jak wygląd refundacja kosztów za leczenie, a dokładnie w ilu i jakich placówkach można korzystać ze świadczeń bezgotówkowo. Zwykle jest tak, że tylko w części placówek całej sieci można się nie płacąc za wizytę. W pozostałych ubezpieczyciel zwraca koszty poniesionej wizyty ale na pewno wygodniej jest korzystać bezgotówkowo.

Zasada 5
Sprawdź relację ceny do dostępności

Dostępne na rynku pakiety lub abonamenty medyczne różnią się nie tylko wspomnianym wyżej zakresem usług, ale także ceną. Zazwyczaj od wysokości składki, jaką płacimy zależy dostępność lekarzy specjalistów i badań oraz placówek medycznych, w których można korzystać w ramach polisy.

Najtańsze pakiety umożliwiają dostęp tylko do internisty i podstawowych badań diagnostycznych.  W droższych pakietach można korzystać nawet z planowanych zabiegów operacyjnych w najlepszych szpitalach klinicznych.

Prywatne pakiet medyczny można kupić już od kilkunastu złotych miesięcznie, coraz częściej pakiety medyczne dołączane są w bankach czy sieciach telefonii komórkowej. Jednak trzeba mieć świadomość, że oferowane pakiety mogą być ograniczone dostępnością do usług i niedopasowane do potrzeb.

 

Zasada 6
Dopasuj do potrzeb – swoich lub rodziny

Pakiet medyczny lub abonament zdrowotny możesz wykupić tylko dla siebie lub dla całej rodziny – gdzie w ramach jednej składki, ochronie podlegają również nasi najbliżsi. Definicja rodziny to pojęcie, które warto wyjaśnić przed zawarciem umowy. Wynika to z faktu, że pakiet rodzinny bywa rozumiany jako dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci. W pakietach dostępnych za pośrednictwem iExpert.pl w TU Zdowie nie ma takich ograniczeń. Ubezpieczyć można dowolną liczbę dzieci.

Często ograniczeniem przy zawieraniu umowy jest wiek, który zazwyczaj nie może przekraczać 65 lat, choć są pakiety, które można wykupić przed ukończeniem 70 lat.

 

Zasada 7
Karencja i inne ograniczenia

Wśród kryteriów, na które powinno się zwrócić uwagę jest między innymi karencja, czyli czas który musi upłynąć, zanim pacjent uzyska dostęp do określonego świadczenia. Zdarza się, że niektóre pakiety mają karencję na niektóre zabiegi lub badania – np. prowadzenie ciąży, rehabilitację lub zabiegi szpitalne.

Nawet jeśli pakiet nie posiada karencji, to trzeba pamiętać, że wszelkich formalności powinno się dopełnić jeszcze przed koniec miesiąca, by móc korzystać z prywatnej opieki medycznej od początku kolejnego miesiąca.

Pakiety miewają także swoje obostrzenia wiekowe – mogą być dostępne tylko po wypełnieniu ankiety medycznej lub tylko dla osób w określonym wieku. Zazwyczaj górna granica wykupienia pakietu to przedział 65 – 70 roku życia. Pakiety obowiązują dla osób, które ukończyły ten graniczny wiek, o ile samo zawarcie umowy miało miejsce przez osiągnięciem wskazanego wieku.

Warto świadomie wybrać ubezpieczenie zdrowotne, a przed zawarciem każdej umowy należy wnikliwie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oraz katalogiem świadczeń.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w wyborze polisy zdrowotnej, zachęcam do kontaktu:

Klaudia Kampioni
Kom: 502 913 553