W czasach pandemii doradztwo prawne zyskuje dodatkowej znaczenie, ponieważ dostęp do wielu programów pomocowych, jak tarcze antykryzysowe, bez fachowej wiedzy jest bardzo utrudnione.

Niestety posiadanie własnego prawnika przekracza możliwości finansowe większości firm, zwłaszcza tych małych i mikro. Ten problem rozwiązuje ubezpieczenie ochrony prawnej, na które dziś może sobie pozwolić każdy przedsiębiorca.

Niewątpliwie zaletą ubezpieczenia oferowanego przez iExpert jest jej uniwersalność – obejmuje wszystkie dziedziny prawa. W jakich konkretnie sytuacjach przedsiębiorca może liczyć na pomoc?

Wariant I – doradztwo prawne

Podstawowy wariant gwarantuje porady i konsultacje na każdy temat związany z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą np.

 • kwestie sporne dotyczące prawa gospodarczego w tym z urzędami administracji publicznej, w tym ZUS, Urzędy Skarbowe, Sanepid, UOKiK, Rodo, Inspekcja Pracy i inne,
 • wsparcie na jakie może liczyć przedsiębiorca w ramach tzw. tarcz antykryzysowych i finansowych,
 • wyjaśnianie wszelkich problemów prawnych związanych z prowadzonym biznesem (np. spory z pracownikami),
 • informacje, co do praw jakie przysługują oraz możliwe warianty dalszego postępowania w danej sprawie (np. w sprawie dochodzenia zadośćuczynienia za bezpodstawne oczernianie dobrego imienia firmy w internecie),
 • sporządzenie opinii i analiz prawnej umów (np. dotycząca zawieranej umowy z kontrahentem).

Za taki zakres usług trzeba zapłacić zaledwie 41 zł za rok, a więc koszt jednego, dobrego lunchu.

Wariant II – postępowanie przed sądem

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń, polisa dodatkowo pokrywa w pełnym wymiarze koszty sądowe od pierwszej instancji aż do Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym:

 • koszty reprezentacji przez prawnika w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym,
 • koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia,
 • koszty wyceny doznanej szkody wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty postępowania sądu polubownego,
 • opłaty i koszty postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • ubezpieczenie ryzyka przegrania sprawy sądowej – pokrycie kosztów procesu zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa,
 • pokrycie kosztów poręczenia majątkowego do 50% wysokości ubezpieczenia.

Roczna składka za oba warianty wynosi zaledwie 160 zł. Każdy kto korzystał z usług prawnika wie, że jest to bardzo atrakcyjna cena.

Ubezpieczenie ochrony prawnej to przede wszystkim szansa na płynny rozwój własnej firmy, często ograniczany ciasnym gorsetem regulacji prawnych. Przedsiębiorca zyskuje szybki i łatwy dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej, w sytuacjach kryzysowych, ale też w codziennym realizowaniu umów z kontrahentami czy pracownikami. Dzięki stałej, rocznej składce jest to oferta, którą powinien rozważyć właściciel każdej firmy, także tej jednoosobowej.

Szczegóły oferty >