Ubezpieczenie utraty dochodu powstało z myślą o osobach, które w razie nieprzewidzianych okoliczności tracą środki do życia. Często koszty leczenia i rehabilitacji przewyższają możliwości domowego budżetu, a zasiłek chorobowy nie wystarczy na pokrycie bieżących wydatków.

Zwłaszcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą, każda przerwa w pracy wiąże się ze stratami finansowymi. Mimo braku dochodów nadal ponoszą oni koszty prowadzenia działalności. A przecież rzadko kto płaci składki na ZUS, które zrekompensują poniesione straty. Wtedy dodatkowy dopływ gotówki może okazać się zbawienny.

Ubezpieczenie jest także zabezpieczeniem przyszłości najbliższych osób. W razie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku PZU wypłaci pełną sumę na jaką została wystawiona polisa.

Przed czym zyskujesz ochronę?

Polisa zapewnia wypłatę gotówki w sytuacji czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem. Dzięki temu, ubezpieczony otrzymuje wszechstronną ochronę przed wieloma ryzykami na jednej polisie, a składkę płaci tylko raz.

Dotyczy to zwłaszcza zachorowań, podkreślić należy szeroki katalog chorób, w tym tych poważnych, jak udary, zawały czy nowotwory. W zakresie znajdują się też wypadki spowodowane uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.

Co ważne, ochrona obejmuje również zachorowania na COVID-19, niezależnie od ogłoszonego stanu pandemii.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu?

Warunkiem wypłaty środków jest zwolnienie lekarskie trwające co najmniej 30 dni kalendarzowych. Środki można otrzymać od pierwszego lub trzydziestego pierwszego dnia zwolnienia, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie działa także w przypadku trwałej niezdolności do pracy. Wtedy odszkodowanie wypłacane jest od razu, a jego wysokość gwarantuje suma, na jaką została zawarta polisa. Wybór sumy gwarancyjnej zależy od potrzeb ubezpieczonego i nie jest związane z wysokością jego dochodów. Do wyboru są trzy sumy gwarancyjne: 60 tys. zł, 120 tys., 180 tys. zł.

Od wybranego wariantu wypłaty świadczenia oraz sumy gwarancyjnej zależy wysokość składki oraz dziennego świadczenia. Dziennie można otrzymać nawet 537 zł rekompensaty.

Warto też zwrócić uwagę na brak barier dla osób chcących przystąpić do ubezpieczenia. PZU nie wymaga wypełniania ankiety medycznej oraz nie stosuje okresów karencji. W praktyce znaczy to tyle, że jeśli zachorujemy nawet dzień po zawarciu polisy, ubezpieczyciel nie uchyli się od wypłaty odszkodowania. Zwykle, towarzystwa w podobnych programach stosują okresy ochronne, ale tu nie mają zastosowania.

Kto może się ubezpieczyć?

Do ubezpieczenia może przystąpić każdy, kto nie ukończył 65 roku życia i posiada uprawnienia do wykonywania określonego w ofercie zawodu. Na ten moment oferta obejmuje 21 zawodów.

Ubezpieczyć mogą się zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólnicy spółek oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Czasowa niezdolność do wykonywania zawodu

W przypadku czasowej niezdolności do pracy, świadczenie może zostać wypłacone od 1 lub 31 dnia zwolnienia. W obu przypadkach warunkiem otrzymania świadczenia jest zwolnienie lekarskie powyżej 30 dni kalendarzowych.

Świadczenie wypłacane jest z częstotliwością miesięczną:

W wariancie od 1 dnia niezdolności do pracy – świadczenie liczone jest za każdy dzień zwolnienia.

W wariancie od 31 dnia niezdolności do pracy – świadczenie nalicza się po upływie tego okresu.

Trwała niezdolność do wykonywania zawodu

Trwała niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań na powrót do zdrowia i zdolność wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Ubezpieczenie utraty dochodu działa również w takiej sytuacji, gwarantując wypłatę odszkodowania w wysokości sumy, na jaką została zawarta polisa.

Polisę można zawrzeć na jedną z trzech stałych sum:

  • 60 tys. zł
  • 120 tys. zł
  • 180 tys. zł

Co ważne, suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłatę świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy.

Jak kupić ubezpieczenie od utraty dochodu?

Aktualnie ubezpieczenie utraty dochodu PZU można kupić wyłącznie za pośrednictwem firmy iExpert. Samo zawarcie polisy nie wymaga wielu formalności. Można to zrobić wygodnie przez internet. Wystarczy wybrać wariant, obliczyć składkę, wypełnić wniosek oraz dokonać płatności online (płatność można rozłożyć nawet na 12 rat). Polisa wysyłana jest na podany adres email. Ochrona działa już od następnego dnia od złożenia wniosku.

W razie ewentualnych pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
22 646 42 42