Pierwsze co przychodzi na myśl to odpowiednia polisa na życie, obejmująca określoną grupę chorób. Od niedawna jest jednak prostsze rozwiązanie, to ubezpieczenie od utraty dochodu, które góruje nad życiówką pod wieloma względami. Jak to działa w praktyce?

Ubezpieczenie utraty dochodu vs. Ubezpieczenie na życie

Najważniejszą zaletą ubezpieczenia utraty dochodu (UD) jest jego prostota i wysoka dostępność.

Zawarcie polisy na życie z rozszerzeniem na wypadek poważnych zachorowań często wymaga badań lekarskich lub wypełnienia szczegółowej ankiety medycznej na temat stanu zdrowia. Od tego bowiem zależą warunki oraz wysokość składki, która zwykle rośnie wraz z wiekiem ubezpieczonego i rosnącym ryzykiem zachorowania.

Ubezpieczenie od utraty dochodu w PZU zapewnia wypłatę świadczenia w razie niezdolności do pracy – spowodowanej wypadkiem lub chorobą – także ciężką jak nowotwór, udar, zawał serca, czy Covid-19.

Funkcjonuje na prostych zasadach – nie wymaga ankiety medycznej – proponuje trzy sumy ubezpieczenia – 60 tys. zł, 120 tys., 180 tys. zł – bez względu na wysokość dochodu czy wiek ubezpieczonego. Działa zarówno w przypadku ciężkich, jak i lekkich zachorowań lub urazów, które uniemożliwiają czasowe wykonywanie zawodu. Podstawą wypłaty świadczeń jest zwolnienie lekarskie wystawione na min. 31 dni.
Co istotne, ubezpieczyciel nie stosuje żadnych okresów karencji, tzn. że świadczenia mogą być wypłacone za schorzenia lub wypadki, które wystąpiły nawet na dzień po zawarciu polisy.

Wypłata do pełnej sumy

Ważną zaletą ochrony UD jest stała suma ubezpieczenia. W polisach życiowych wysokość wypłaty jest określona dla konkretnego zdarzenia. I tak np. za poważne zachorowanie (o ile są w zakresie) dostaniemy wielokrotnie mniejszą wypłatę niż np. za nieszczęśliwy wypadek (NNW).
W UD nie ma takich ograniczeń, wybiera się jedną sumę i ubezpieczyciel w razie niezdolności do pracy wypłaci pełną wysokość (do 180 tys. zł) niezależnie od przyczyny, przy bardzo szerokim katalogu schorzeń. Warto podkreślić, że posiadanie „życiówki” nie wyklucza posiadanie ubezpieczenia UD. Gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, świadczenia zostaną wypłacone z obu polis.

Wąski katalog wyłączeń

Tu należy wspomnieć jeszcze o wyłączeniach z ochrony, choć ich lista jest bardzo wąska. Najważniejsza zasada: ochrona nie obejmuje chorób powstałych, zdiagnozowanych i leczonych w przeciągu 6 miesięcy przed datą zawarcia polisy. Poza tym wyłączone są, m.in. choroby psychiczne, AIDS/HIV, operacje plastyczne, ciąża, dyskopatia i choroby zwyrodnieniowo – przeciążeniowe kręgosłupa.

PORÓWNANIE Polisa na życie Ubezpieczenie od utraty dochodu
Ankieta medyczna    
Wysokość składki i sumy ubezpieczenia zależna od wieku    
Taka sama wysokość odszkodowania za wszystkie zdarzenia    
Brak karencji – świadczenie od następnego dnia od złożenia wniosku w razie choroby    
Ochrona na więcej niż rok bez konieczności przedłużania    
Wskazanie uposażonego    
Ubezpieczenie dla każdego   wybrane zawody

Kto może się ubezpieczyć?

Ubezpieczyć może się każdy, kto ma uprawnienia do wykonywania określonego zawodu i nie ukończył 65 roku życia bez względu na rodzaj zatrudnienia – własna działalność, umowa o pracę czy umowa zlecenie:

Jak wypłacane są świadczenia

Do wyboru dwa warianty wypłaty świadczenia – od 1 lub 31 dnia zwolnienia i trzy sumy ubezpieczenia. Jeśli choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pracy, wypłacane są dzienne świadczenia (w miesięcznych ratach) – za dzień otrzymać można nawet 537 zł przy najwyższej sumie tj. 180 tys zł.
W razie trwałej, całkowitej niezdolności do pracy lub śmierci na skutek NNW świadczenie wypłacane jest jednorazowo w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, na jaką została zawarta polisa.

Ile to kosztuje

Każdy kto sprawdzał koszt polisy obejmującej poważne zachorowania wie, że ze względu na powszechność ich występowania składki zwykle są wysokie. Pod tym względem oferta PZU jest bardzo konkurencyjna. Składka roczna zaczyna się już od 226 zł i jest stała – z możliwością rozłożenia na raty – i nie ulega zmianie. Polisę każdy może wykupić samodzielnie online lub kontaktując się z konsultantem firmy iExpert, która jest wyłącznym dystrybutorem opisanego programu.

Tu można sprawdzić szczegóły i obliczyć składkę

  Sprawdź >