Aktualności

About Redaktor

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Redaktor has created 105 blog entries.
5 sierpnia 2014
Aktualności
iExpert.pl wyróżniony!
Firma iExpert.pl SA otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, dzięki wysokiej ocenie stabilności według Dun & Bradstreet Poland. Wyróżnienie potwierdza, że iExpert.pl jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe.
Czytaj więcej »
Redaktor
29 lipca 2014
Warto wiedzieć
Przybywa notariuszy?
Możliwość łatwiejszego dostępu do zawodu notariusza wprowadziła tzw. ustawa deregulacyjna, która weszła w życie niemal rok temu. Pozwoliła ona także nominować na notariusza już po zdanym egzaminie zawodowym, bez konieczności odbywania asesury. W tej chwili w Polsce jest 2886 rejentów. Od początku roku przybyło ich 236.
Czytaj więcej »
Redaktor
21 lipca 2014
Warto wiedzieć
Ministerstwo rozwiewa wątpliwości
Zgodnie z tzw. ustawa deregulacyjną każdy przedsiębiorca prowadzący działalność z zakresie ochrony osób i mienia z początkiem roku został zobowiązany do spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w oparciu o rozporządzenie, które szczegółowo definiuje minimalną sumę gwarancyjną. Temat ubezpieczenia OC agencji ochrony porusza także "Puls Biznesu".
Czytaj więcej »
Redaktor
16 lipca 2014
Warto wiedzieć
Kogo najczęściej skarżą pacjenci?
Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że nie wszystkie specjalizacje mają takie same ryzyko wystąpienia roszczenia. Można wyróżnić te o podwyższonym i średnim stopniu ryzyka oraz te o niskim stopniu ryzyka zawodowego. Takie rozróżnienie przekłada się bezpośrednio na składki obowiązkowego OC lekarza. Im większy stopień ryzyka zawodowego związany z wykonywaną specjalizacją, tym większa składka ubezpieczenia. O co najczęściej skarżą pacjenci lekarzy? Anestezjologia niewłaściwy nadzór pooperacyjny nad pacjentem, wyłamanie zębów podczas intubacji, Chirurgia zostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, zaniechanie naocznej kontroli pola operacyjnego, niepoinformowanie alternatywnych metodach leczniczych, niepoinformowanie o ryzyku operacyjnym, Ginekologia zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia, niewykonanie cesarskiego cięcia, Kardiolodzy zlekceważenie objawów rozpoczynającego się zawału serca, Laryngolodzy uszkodzenie nerwu krtaniowego, Medycyna paliatywna niewłaściwa kontrola bólu, błędy w politerapii Interniści zbyt późne rozpoznanie raka (płuc/prostaty/piersi), brak wykonania oznaczenia poziomu troponiny, zlekceważenie objawów rozpoczynającego się zawału serca (nierozpoznanie zawału serca), Neurologia zaniechanie diagnostyki obrazowej po urazach głowy, Onkologia niewłaściwa chemio- lub radioterapia, Ortopedia brak reakcji na pogarszający się stan ogólny pacjenta, uszkodzenia okołooperacyjne, niepoinformowanie o ryzyku operacyjnym, Pediatria nierozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego, nierozpoznanie posocznicy, Psychiatria nieuzasadnione przyjęcie do szpitala wbrew woli pacjenta, Radiologia pomylenie opisów badań pacjentów, niewłaściwe opisanie zdjęcia,   Według badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie medycznym "New England Journal of Medicine" ponad 75 proc. lekarzy ze specjalnością wiążącą się z niskim ryzykiem i aż 99 proc. lekarzy ze specjalizacją wysokiego ryzyka musi liczyć się z pozwem o błąd w sztuce lekarskiej. Do zaprezentowanych w magazynie wniosków doszli naukowcy pracujący pod kierunkiem dr. Anupama Jeny z Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School po przeanalizowaniu danych dotyczących lekarskich nadużyć z 14 ostatnich lat, odnotowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Jak zauważa naukowiec prowadzący powyższe badania – 30- letni lekarz, który dopiero rozpoczyna karierę specjalistyczną o wysokim stopniu ryzyka, powinien zakładać niemal 100 proc. pewność, że do 65. roku spotka się z roszczeniami pod swoim adresem. W grupie lekarzy narażonych na największe ryzyko występowania wobec nich z roszczeniami wymienia: neurochirurgów, chirurgów układu krążenia i chirurgów ogólnych. Z kolei grupa najniższego ryzyka to: pediatrzy, lekarze rodzinni i psychiatrzy.
Czytaj więcej »
Redaktor
25 czerwca 2014
Warto wiedzieć
Deregulacja zawodu inżyniera
Niespełna dwa miesiące temu Sejm RP przyjął drugą transzę ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która jednocześnie zmieniła 20 innych ustaw. Zmiany obejmą ponad 90 zawodów, w tym także zawód inżyniera budownictwa oraz architekta i wejdą w życie 10 sierpnia br.
Czytaj więcej »
Redaktor
13 czerwca 2014
Warto wiedzieć
Na wakacje z polisą w kieszeni
Sezon wakacyjny rozpoczyna się z połowa czerwca. By jednak beztroska wymarzonego wakacyjnego wyjazdu nie została brutalnie zakłócona, warto się przed wyjazdem ubezpieczyć. Prywatna polisa turystyczna daje większe bezpieczeństwo niż bezpłatna karta EKUZ czy ubezpieczenie kupione w biurze podróży.
Czytaj więcej »
Redaktor
4 czerwca 2014
Warto wiedzieć
Pośrednik nieruchomości nie zagrożony
Ustawa deregulacyjna już na etapie projektu niosła ze sobą niepokój o większą konkurencję na rynku pośredników nieruchomości. W efekcie, kilka miesięcy po jej wdrożeniu, liczba pośredników drastycznie nie wzrosła, a oferowane przez agentów pośrednictwa nieruchomości usługi szczegółowo zdefiniowano i rozbudowano.
Czytaj więcej »
Redaktor
27 maja 2014
Warto wiedzieć
Polacy kupują tylko obowiązkowe OC
Dodatkowe ubezpieczenia samochodowe, poza ubezpieczeniem autcasco, zazwyczaj nie są kosztowne, a mogą znacząco ułatwić życie w kryzysowej sytuacji. Polacy rzadko korzystają z tego typu ubezpieczeń, wykupując tylko obowiązkowe OC samochodu, mimo iż na rynku pojawia się co raz więcej dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Czytaj więcej »
Redaktor
19 maja 2014
Warto wiedzieć
Deregulacja zawodów – same korzyści?
W opinii rządu rozwiązania ustawodawcze zwiększające dostęp do zawodów regulowanych mają spowodować niemal same korzyści. Wymieniany jest wzrost konkurencji, nowe miejsca pracy, obniżka cen za usługi, ich wyższa jakość i - co nie mniej ważne – ich większa dostępność. Deregulacja ma też zmniejszyć biurokrację i obciążenia przedsiębiorców.
Czytaj więcej »
Redaktor
12 maja 2014
Warto wiedzieć
Zwycieski przetarg a koszty?
Wygrany przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej potrafi zaskoczyć zwycięzcę dodatkowymi wydatkami. Na etapie przygotowywania oferty mato kto uwzględnia bowiem koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. I warto wiedzieć, że nie chodzi tu tylko o ubezpieczenie OC architekta.
Czytaj więcej »
Redaktor