W sytuacjach spornych z urzędem, kontrahentem czy pracownikiem powołanie się na odpowiednie przepisy i paragrafy może być kluczowe w szybkim zakończeniu sprawy. Często wystarczy konsultacja z prawnikiem, by rozwiązać problem, dlatego warto zapewnić sobie taką możliwość.

Ubezpieczenie ochrony prawnej powstało z myślą o małych firmach i działalnościach, w których trudno o organizację stałego działu prawnego, a doraźne korzystanie z pomocy kancelarii zewnętrznych wiąże się z wysokimi kosztami. Ubezpieczenie oferowane przez iExpert.pl to jednorazowy koszt rocznej składki i dostęp do pomocy prawnej obejmującej wszystkie dziedziny prawa, w tym prawo pracy, gospodarcze i cywilne.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach.

Porady i konsultacje w wariancie podstawowym

Wariant podstawowy obejmuje doradztwo prawne oraz organizację i pokrycie kosztów porad i konsultacji prawnych na etapie przedsądowym. Badania wskazują, że z usług prawnych korzysta się dopiero wtedy, kiedy sprawa jest zaogniona, dochodzi do konfrontacji między stronami, a drogi formalnej nie da się uniknąć. Dlatego tak ważna jest możliwość zasięgnięcia wcześniejszej opinii prawnika. Dotyczy to umów z kontrahentami, analiz prawnych i identyfikacji stanu prawnego, dostępu do wzorów umów, a wszystko za jedynie 41 zł rocznie.

• Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej
• Sporządzanie opinii i analiz prawnych
• Analiza umów i projektów umów
• Identyfikacja stanu prawnego
• Udostępnianie wzorów umów

Reprezentacja prawnika w rozszerzonej opcji

W wariancie rozszerzonym, oprócz doradztwa prawnego z wariantu podstawowego, ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną i pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w sądzie, w tym koszty reprezentacji przez prawnika oraz koszty sądowe, w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych. Składka to tylko 160 zł rocznie, a więc o wiele mniej niż koszt jednorazowej konsultacji prawniczej.

Koszty sądowe to nawet kilkanaście tysięcy złotych, biorąc pod uwagę konieczność pokrycia kosztów reprezentacji przez pełnomocnika, opłaty od pozwu oraz dodatkowe koszty związane z ewentualnym odwołaniem od wyroku. Co więcej, w zakresie polisy znajduje się również pokrycie kosztów wyceny doznanej szkody przez rzeczoznawcę majątkowego oraz pokrycie kosztów poręczenia majątkowego do 50% wysokości ubezpieczenia.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ubezpieczenie ochrony prawnej oferuje przede wszystkim dostęp do porad prawniczych przy stałej rocznej składce. Dzięki temu każde biuro usług płatniczych ma szybki i łatwy dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej, także za pośrednictwem infolinii, w sytuacjach kryzysowych, ale też w codziennym kontakcie z urzędami, realizowaniu umów z kontrahentami czy pracownikami.

O tym, że kwestia obsługi prawnej jest bardzo istotna w prowadzeniu biznesu świadczy raport „Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty”, w którym aż 43% ankietowanych wskazało odpowiedzialność prawną jako czynnik ograniczający rozwój działalności. Po konkurencji, była to druga najczęściej wskazywana bariera. Jednocześnie, jeszcze kilka lat temu jedynie 4% firm zatrudniających do 49 pracowników nie posiadało w swoich strukturach wyodrębnionego działu prawnego.

Ubezpieczeniu ochrony prawnej to rozwiązanie dla każdej, nawet niewielkiej działalności, by brak wsparcia prawnego nie stanowił przeszkody w rozwoju biznesu.

 

Sprawdź ofertę»

 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

536 863 564