Warto wiedzieć
14 października 2014
Warto wiedzieć
Jedna suma OC dla biura rachunkowego?
Firmy, które usługowo prowadzą księgi muszą, zgodnie z wymogami ustawy, wykupić ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych w związku ze swoją działalnością. Jednak wymagana suma ubezpieczenia przestaje zależeć od zakresu oferowanych czynności przez biuro rachunkowe. Minimalna suma gwarancyjna dla przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe będzie wynosić 10 tys. euro - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
11 września 2014
Warto wiedzieć
Biuro rachunkowe tylko z OC
Zawierając umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie ksiąg rachunkowych warto zwrócić uwagę na staż obecności na rynku, doświadczenie, referencje od klientów oraz posiadane ubezpieczenie OC biura rachunkowego, które mimo że nie zdejmuje z przedsiębiorcy odpowiedzialności, to pomaga dochodzić roszczeń.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
18 sierpnia 2014
Warto wiedzieć
Zderegulowano 91 zawodów
Od tygodnia obowiązują nowe przepisy mające ułatwić dostęp do kolejnych 91 zawodów, czyli tzw. druga transza deregulacji. Pierwsza objęła 51 zawodów, trzecia, nad która trwają prace legislacyjne, obejmie kolejnych 101 profesji.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
23 kwietnia 2014
Warto wiedzieć
Jaka polisa dla biura rachunkowego?
Osoby prowadzące biura rachunkowe i doradcy podatkowi muszą starannie zawierać umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykupując ubezpieczenie OC biura rachunkowe powinny szczególnie starannie ustalić jakie ubezpieczenie mają obowiązek zawrzeć. Wykupienie polisy z niewłaściwą minimalną sumą gwarancyjną może być również nieprzyjemne w skutkach.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
15 października 2013
Warto wiedzieć
Kto z Was prowadzi biuro rachunkowe w formie spółki z o.o.?
Wiecie, kto powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC - pracownik, czy wspólnicy spółki? Odpowiedź w tekście:) Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na spółce z o.o. Dlaczego? Z art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością. Przedsiębiorcą, w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. W pytaniu wskazano, że działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wykonywana w formie spółki z o.o. Spółka ta ma zdolność prawną i jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To ona ma więc obowiązek zawrzeć umowę OC, o której mowa w art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości. Co do zasady, wszelkie umowy w imieniu spółki z o.o. zawiera jej zarząd. Jak stanowi art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), zarząd prowadzi sprawy spółki z o.o. i reprezentuje spółkę. Zatem także umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien z ubezpieczycielem podpisać zarząd. Nie mogą to być wspólnicy spółki z o.o., chyba że wchodzą w skład jej zarządu.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach