Warto wiedzieć

Poznaj porady naszych ekspertów.

20 grudnia 2013
Warto wiedzieć
Obowiązkowe OC Agencji Ochrony już w 2014 r.
Nowe warunki obowiązkowego ubezpieczenia firm świadczących usługi ochrony osób i mienia.Od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
2 listopada 2013
Warto wiedzieć
OC komunikacyjne - drogo czy tanio?
Myślisz, że w Polsce dużo płacimy za OC komunikacyjne? Są kraje, w których składki są dużo wyższe. Porównajmy te kwoty ze średnią składką na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Unii Europejskiej. Wynosi ona ok. 200 euro, co oznacza, że jest prawie 2 razy wyższa niż w Polsce. Więcej od nas płacą miedzy innymi obywatele Niemiec, Belgii oraz Luksemburga, gdzie średnie składki wahają soę od 250-400 euro za rok. Mniej płącą Łotysze ok. 70 euro. Czy to oznacza, że nasze polisy OC też będą drożeć? Powinniśmy się na to przygotować bo ubezpieczyciele już zapowidają podwyżki. Miejemy nadzieję, że nasze pensje też będą rosły;)
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
2 listopada 2013
Warto wiedzieć
Kłótnia o deregulację!
Miało być lepiej, a jak zwykle wyszło gorzej... Zpowiedzi o stworzeniu wspólnego systemu certyfikacji pośredników i zarządców nieruchomości poszły jednak na marne. Dlaczego? Jedna z największych organizacji zrzeszających pośredników i zarządców czyli Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) przerwała prace nad powołaniem ciała, które po 1 stycznia 2014 r. miało kontynuować wydawanie licencji przedstawicielom tych profesji. Z nowym rokiem znikają bowiem ustawowe wymogi dotyczące wykonywania tych zawodów. Miał powstać ogólnopolski system kompetencyjno--jakościowy, którego zadaniem miało być wskazywanie, którzy specjaliści legitymują się określonymi umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie zarządzania czy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
28 października 2013
Aktualności
325 lat historii LLOYD'S w efektownym skrócie - Wideo
Przypominamy, że iExpert.pl jest oficjalnym przedstawicielem Lloyd's of London - pioniera światowych ubezpieczeń. W tym roku mija dokładnie 325 lat od momentu, gdy rozpoczęła się niezwykła historia Lloyd's. Zapraszamy do obejrzenia najważniejszych wydarzeń z historii Lloyd's w efektownej animacji.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
23 października 2013
Warto wiedzieć
Do czego przydaje się OC profesjonalisty?
Wykonywanie wielu zawodów wiąże się z koniecznością wykupienia ubezpieczenia OC, gdyż w przypadku wyrządzenia szkody klientowi profesjonalista może nie mieć pieniędzy na wypłacenie odszkodowania. Szkodę można wyrządzić praktycznie w każdej branży, ale nie każdego stać na wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę, gdy profesjonalista przy pracy wyrządzi komuś szkodę. Przede wszystkim korzystają na tym klienci, którzy mają zapewnioną rekompensatę strat poniesionych na skutek działania osoby, do której z racji wykonywanego zawodu mieli szczególne zaufanie, ale ochronę mają też profesjonaliści, którzy w przypadku szkody nie będą musieli płacić odszkodowania z własnej kieszeni. Obowiązek posiadania polisy OC został nałożony na przedstawicieli kilkudziesięciu zawodów, których wykonywanie wymaga odpowiednich uprawnień i wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością np. rzeczoznawców majątkowych, architektów, doradców podatkowych, adwokatów czy radców prawnych. W niektórych zawodach brak polisy odpowiedzialności cywilnej może skutkować nawet utratą licencji. W przypadku polis obowiązkowych zakres odpowiedzialności towarzystwa, wysokość sumy gwarancyjnej, terminy likwidacji szkód i wyłączenia odpowiedzialności regulują odpowiednie ustawy czy rozporządzenia ministra finansów, dotyczące danej działalności. Profesjonaliści, których nie dotyczy obowiązek wykupienia polisy OC, a obawiają się, że ich działania zawodowe czy zaniechania mogą doprowadzić do powstania szkód mogą kupić polisę dobrowolną. Wówczas zakres ubezpieczenia i wysokość sumy gwarancyjnej określa umowa z towarzystwem, a zasady dotyczące odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Podobnie jest z tymi, którzy potrzebują wyższej sumy gwarancyjnej niż wynikająca z przepisów o obowiązkowym OC np. z powodu skali działalności. Wtedy można wykupić tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe. W wielu zawodach jednym błędem można doprowadzić do bardzo wysokiej szkody, więc minimalne określone przepisami sumy gwarancyjne często okazują się niewystarczające.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
21 października 2013
Warto wiedzieć
Zainspiruj IV deregulację
Resort sprawiedliwości otwiera się na udział obywateli i organizacji w procesie stanowienia prawa. Wyrazem nowej tendengi ma być przygotowanie IV transzy deregu-lacji poprzez przeprowadzenie sondażowych konsultacji online. Każdy w ich ramach będzie mógł wypełnić ankietę i wskazać, jakie obszary prawa wymagają jeszcze zmian. To zasadnicza zmiana podejścia do sposobu tworzenia prawa, bo dotąd prace nad trzema transzami deregulacji opierały się na analizach problemów wskazywanych przez urzędników. - Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze patrzenie urzędników na problemy jest wystarczające. Dlatego zamierzamy uaktywnić i zaangażować obywateli w ten proces. Chcemy, aby to partnerzy społeczni i przedsiębiorcy wskazywali kolejne obszary wymagające deregulacji, przepisy uciążliwe dla praktyków czy kolejne zawody wymagające deregulacji - deklaruje Stanisław Chmielewski, wiceminister sprawiedliwości Konsultacje sondażowe online będą prowadzone w dwóch etapach. Pierwszą ich rundą będzie zbieranie ankiet online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Za ich pośrednictwem każdy będzie mógł wskazać dostrzeżone problemy oraz wstępne propozycje ich rozwiązania. Ankiety przeanalizują urzędnicy resortu, wskazując swoje rekomendacje w zakresie sposobu rozwiązania. Będą także informować odpowiednie resorty o obszarach wymagających deregulacji. W II rundzie konsultacji na specjalnym forum dyskusyjnym przedstawione zostaną różne warianty rozwiązań w zakresie deregulacji Każdy będzie mógł się wypowiedzieć i wskazać optymalne rozwiązania.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
15 października 2013
Warto wiedzieć
Kto z Was prowadzi biuro rachunkowe w formie spółki z o.o.?
Wiecie, kto powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC - pracownik, czy wspólnicy spółki? Odpowiedź w tekście:) Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na spółce z o.o. Dlaczego? Z art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością. Przedsiębiorcą, w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. W pytaniu wskazano, że działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wykonywana w formie spółki z o.o. Spółka ta ma zdolność prawną i jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To ona ma więc obowiązek zawrzeć umowę OC, o której mowa w art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości. Co do zasady, wszelkie umowy w imieniu spółki z o.o. zawiera jej zarząd. Jak stanowi art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), zarząd prowadzi sprawy spółki z o.o. i reprezentuje spółkę. Zatem także umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien z ubezpieczycielem podpisać zarząd. Nie mogą to być wspólnicy spółki z o.o., chyba że wchodzą w skład jej zarządu.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
10 października 2013
Warto wiedzieć
Po deregulacji profesje tworzą nowe standardy
Zarządcy i pośrednicy nieruchomości planują wprowadzić od 2014 r. własne certyfikaty zawodowe. Od 2014 nie będzie już licencji zawodowych dla pośredników i zarządców nieruchomości. Likwiduje je deregulacja, której część przepisów wchodzi w życie od stycznia 2014 r. Razem z nimi znikną inne wymogi stawiane przedstawicielom tych profesji. Niektóre organizacje pośredników i zarządców postanowiły od 1 stycznia wprowadzić swój własny dobrowolny system certyfikacji dla przyszłych zarządców i pośredników. Własne licencje - Chcemy zapobiec psuciu rynku i pogarszaniu jakości usług, do czego prędzej czy później nowe przepisy doprowadzą - uważa Arkadiusz Borek, prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami. W tym celu we wtorek spotkało się większość federacji zrzeszających organizacje lokalne zarządców i pośredników. - Postanowiliśmy powołać do życia Polski Związek Federacji Rynek Nieruchomości. Obecnie trwają prace organizacyjne nad formalnym powołaniem go do życia - informuje Tomasz Błeszyński, wiceprezydent Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości. Jesteście za czy przeciw?
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
9 października 2013
Warto wiedzieć
Maklerzy i doradcy po nowemu
Deregulacja: Ministerstwo się nie ugina i twardo obstaje za zamianami. Maklerzy i doradcy po nowemu. Mimo sprzeciwu instytucji rynku kapitałowego, Ministerstwo Sprawiedliwości nadal opowiada się za deregulacja zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Chce, aby egzaminy organizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego nie był jedyną drogą do uzyskania odpowiednich uprawnień. Według planów resortu licencję maklera mogłaby uzyskać również osoba, która ukończyła studia, obejmujące materiał egzaminu na maklera. Na licencję mogłyby także liczyć osoby, które odbyły trzyletnią praktykę i uzyskały 2693 osoby wpisane są w tej chwili na listę maklerów papierów wartościowych. Na liście doradców inwestycyjnych widnieją 433 nazwiska pozytywną opinię przełożonego. Z kolei osoby ubiegające się o licencję doradcy inwestycyjnego powinny odbyć czteroletnią praktykę. Kandydat na doradcę będzie jednak musiał się legitymować licencją maklerską. Pomysły przedstawione przez ministerstwo nie przypadły do gustu środowisku maklerskiemu. Izba Domów Maklerskich, na etapie konsultacji, podkreśliła, że nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia rozwiązań umożliwiających uzyskanie licencji bez formalnej weryfikacji wiedzy kandydata, co jest standardem na najbardziej rozwiniętych rynkach. Jesteście za czy przeciw?
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
3 października 2013
Warto wiedzieć
Kto może bawić się w doradcę podatkowego?
Wiecie, że nie trzeba już będzie posiadać uprawnień doradcy podatkowego, aby objaśnić pątnikowi, jakie ma obowiązki wobec fiskusa? Według środowiska doradców, za uwolnienie zawodu klienci mogą słono zapłacić. Porady dla podatników nie będą już usługami zastrzeżonymi wyłącznie dla doradców podatkowych i osób z tytułami prawniczymi. W tej dziedzinie ma dojść do tzw. deregulacji zawodowej. Sejm właśnie pracuje nad projektem ustawy, która zapowiada uwolnienie 91 kolejnych profesji, w tym właśnie doradztwa podatkowego. Zajmuje się nim Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Projektowana ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów zapowiada dwumiesięczne vacatio legis dla zawartych w niej zmian. Z drobnymi wyjątkami ma wejść w życie po 60 dniach od ogłoszenia. Według projektu ustawy tytuł doradcy podatkowego będzie można uzyskać szybciej niż obecnie. Skrócony zostanie na przykład okres obowiązkowych praktyk zawodowych - z dwóch lat do sześciu miesięcy. Istotą deregulacji będzie jednak umożliwienie wykonywania wielu czynności doradztwa podatkowego osobom bez posiadania szczególnych uprawnień i kwalifikacji. Osoby te nie będą miały statusu doradcy podatkowego, który zostanie zachowany dla wykonywania świadczeń szczególnych, takich jak np. pełnomocnictwo w sprawach sądowych. Po deregulacji tytuł ten jednak nie będzie potrzebny do udzielania podatnikom i płatnikom porad oraz opinii dotyczących obowiązków podatkowych, prowadzenia ich ksiąg podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) jest przeciwna takiemu uwolnieniu zawodu. Dostrzega w tym zagrożenia dla podatników. Co o tym sądzicie?
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach