Warto wiedzieć

Poznaj porady naszych ekspertów.

7 października 2015
Warto wiedzieć
Ugoda lekarz – pacjent nie zawsze wiąże ubezpieczyciela
Coraz powszechniejszym sposobem rozstrzygania sporu między pacjentem a lekarzem jest zawarcie ugody. Sprzyja temu rosnąca liczba roszczeń, medialność tego typu spraw i długotrwała procedura dochodzenia odszkodowania. Jednak zawarcie ugody i uznanie szkody przez lekarza nie jest jednoznaczne z wypłatą odszkodowania z polisy OC lekarza.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
29 września 2015
Warto wiedzieć
Kadry i płace poza obowiązkowym OC biura
Samo spełnienie obowiązku ubezpieczenia jest niewystarczające, jeśli biuro rachunkowe prowadzi obsługę kadrowo-płacową. Wynika to z faktu, że obowiązkowa OC polisa nie obejmuje prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W przypadku wystąpienia roszczenia biuro rachunkowe odpowiada własnym majątkiem.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
24 września 2015
Warto wiedzieć
Asysta Prawna i NNW - narzędzia wsparcia architekta
Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dla architektów IARP to nie tylko ochrona od odpowiedzialności cywilnej. Izba Architektów RP od pewnego czasu stara się rozbudowywać zakres ochrony swoich członków ponad elementy wymagane prawem. Obecnie w ramach składki za obowiązkowe OC, dodatkowo dostępne są usługa Asysty Prawnej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Narzędzia te mają wspierać architektów w codziennej pracy, przypominamy więc o możliwościach, jakie stwarzają.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
10 września 2015
Warto wiedzieć
Rekompensata utraty dochodu
Zawód lekarza to coraz częściej praca na kontrakcie, umowie zlecenie lub własny gabinet lekarski. Wypadek lub choroba, która niesie za sobą czasową lub całkowitą niezdolność do pracy, może skutkować tym, że lekarz nawet przez dłuższy czas pozbawiony jest dochodu.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
31 sierpnia 2015
Warto wiedzieć
Trzecia transza deregulacji podpisana
Prezydent podpisał trzecią - najbardziej obszerną transzę deregulacji, obejmującą sto zawodów. Dostęp do nich zostanie rozszerzony dzięki likwidacji części wymogów, jakie musi spełnić kandydat.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
13 sierpnia 2015
Warto wiedzieć
Oczekiwania adwokatów w ankiecie NRA
Samorząd adwokacki przeprowadził ankietę, z której wynika, że adwokaci chcieliby mieć możliwość wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę oraz w formie spółek kapitałowych. Wyniki ankiety komentuje Jerzy Glanc Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
21 lipca 2015
Warto wiedzieć
Księgowi rok po deregulacji
Deregulacja, czyli pakiet ustaw który otworzył drogę do kilkudziesięciu profesji, objął także zawód księgowego. Od wejścia w życie ustawy minął prawie rok, a eksperci są zgodni: zmiany, które dotknęły biura rachunkowe nie popsuły rynku. Obawiały się tego nie tylko same środowisko księgowych, ale także przedsiębiorcy i  środowiska akademickie.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
7 lipca 2015
Warto wiedzieć
KNF nakłada kolejne kary finansowe na BUP
Komisja Nadzoru Finansowego ponownie nałożyła kary finansowe na biura płatnicze. Tym razem ukarano aż na 25 biur usług płatniczych. Sankcje dotyczą naruszenia ustawowych, w tym m.in. niezłożenia w terminie dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia OC biur płatniczych. Maksymalna kara finansowa jest wyższa niż poprzednio - jeden z podmiotów ukarano karą w wysokości 1 tys. zł.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
11 czerwca 2015
Warto wiedzieć
Odszkodowanie z OC notariusza. Powodem niedbalstwo
Błąd notariusza doprowadził do straty mieszkania przez małżeństwo ze Szczecinka. Ale dopiero sąd drugiej instancji orzekł, że notariusz popełniła błąd i nakazał wypłatę odszkodowania.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
2 czerwca 2015
Warto wiedzieć
KNF chce obniżyć biurom płatniczym opłaty za nadzór
Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie biurom usług płatniczych opłat za nadzór. Projekt rozporządzenia zakłada, ze średnia opłata na rzecz KNF spadnie z ponad 1000 zł rocznie do ok. 150 zł. Zmiany mają redukować barierę finansową w prowadzeniu tego typu działalności, a w efekcie zapobiec zamykaniu biur usług płatniczych.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan