Warto wiedzieć

Poznaj porady naszych ekspertów.

15 października 2013
Warto wiedzieć
Kto z Was prowadzi biuro rachunkowe w formie spółki z o.o.?
Wiecie, kto powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC - pracownik, czy wspólnicy spółki? Odpowiedź w tekście:) Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na spółce z o.o. Dlaczego? Z art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością. Przedsiębiorcą, w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. W pytaniu wskazano, że działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wykonywana w formie spółki z o.o. Spółka ta ma zdolność prawną i jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To ona ma więc obowiązek zawrzeć umowę OC, o której mowa w art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości. Co do zasady, wszelkie umowy w imieniu spółki z o.o. zawiera jej zarząd. Jak stanowi art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), zarząd prowadzi sprawy spółki z o.o. i reprezentuje spółkę. Zatem także umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien z ubezpieczycielem podpisać zarząd. Nie mogą to być wspólnicy spółki z o.o., chyba że wchodzą w skład jej zarządu.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
10 października 2013
Warto wiedzieć
Po deregulacji profesje tworzą nowe standardy
Zarządcy i pośrednicy nieruchomości planują wprowadzić od 2014 r. własne certyfikaty zawodowe. Od 2014 nie będzie już licencji zawodowych dla pośredników i zarządców nieruchomości. Likwiduje je deregulacja, której część przepisów wchodzi w życie od stycznia 2014 r. Razem z nimi znikną inne wymogi stawiane przedstawicielom tych profesji. Niektóre organizacje pośredników i zarządców postanowiły od 1 stycznia wprowadzić swój własny dobrowolny system certyfikacji dla przyszłych zarządców i pośredników. Własne licencje - Chcemy zapobiec psuciu rynku i pogarszaniu jakości usług, do czego prędzej czy później nowe przepisy doprowadzą - uważa Arkadiusz Borek, prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami. W tym celu we wtorek spotkało się większość federacji zrzeszających organizacje lokalne zarządców i pośredników. - Postanowiliśmy powołać do życia Polski Związek Federacji Rynek Nieruchomości. Obecnie trwają prace organizacyjne nad formalnym powołaniem go do życia - informuje Tomasz Błeszyński, wiceprezydent Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości. Jesteście za czy przeciw?
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
9 października 2013
Warto wiedzieć
Maklerzy i doradcy po nowemu
Deregulacja: Ministerstwo się nie ugina i twardo obstaje za zamianami. Maklerzy i doradcy po nowemu. Mimo sprzeciwu instytucji rynku kapitałowego, Ministerstwo Sprawiedliwości nadal opowiada się za deregulacja zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Chce, aby egzaminy organizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego nie był jedyną drogą do uzyskania odpowiednich uprawnień. Według planów resortu licencję maklera mogłaby uzyskać również osoba, która ukończyła studia, obejmujące materiał egzaminu na maklera. Na licencję mogłyby także liczyć osoby, które odbyły trzyletnią praktykę i uzyskały 2693 osoby wpisane są w tej chwili na listę maklerów papierów wartościowych. Na liście doradców inwestycyjnych widnieją 433 nazwiska pozytywną opinię przełożonego. Z kolei osoby ubiegające się o licencję doradcy inwestycyjnego powinny odbyć czteroletnią praktykę. Kandydat na doradcę będzie jednak musiał się legitymować licencją maklerską. Pomysły przedstawione przez ministerstwo nie przypadły do gustu środowisku maklerskiemu. Izba Domów Maklerskich, na etapie konsultacji, podkreśliła, że nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia rozwiązań umożliwiających uzyskanie licencji bez formalnej weryfikacji wiedzy kandydata, co jest standardem na najbardziej rozwiniętych rynkach. Jesteście za czy przeciw?
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
3 października 2013
Warto wiedzieć
Kto może bawić się w doradcę podatkowego?
Wiecie, że nie trzeba już będzie posiadać uprawnień doradcy podatkowego, aby objaśnić pątnikowi, jakie ma obowiązki wobec fiskusa? Według środowiska doradców, za uwolnienie zawodu klienci mogą słono zapłacić. Porady dla podatników nie będą już usługami zastrzeżonymi wyłącznie dla doradców podatkowych i osób z tytułami prawniczymi. W tej dziedzinie ma dojść do tzw. deregulacji zawodowej. Sejm właśnie pracuje nad projektem ustawy, która zapowiada uwolnienie 91 kolejnych profesji, w tym właśnie doradztwa podatkowego. Zajmuje się nim Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Projektowana ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów zapowiada dwumiesięczne vacatio legis dla zawartych w niej zmian. Z drobnymi wyjątkami ma wejść w życie po 60 dniach od ogłoszenia. Według projektu ustawy tytuł doradcy podatkowego będzie można uzyskać szybciej niż obecnie. Skrócony zostanie na przykład okres obowiązkowych praktyk zawodowych - z dwóch lat do sześciu miesięcy. Istotą deregulacji będzie jednak umożliwienie wykonywania wielu czynności doradztwa podatkowego osobom bez posiadania szczególnych uprawnień i kwalifikacji. Osoby te nie będą miały statusu doradcy podatkowego, który zostanie zachowany dla wykonywania świadczeń szczególnych, takich jak np. pełnomocnictwo w sprawach sądowych. Po deregulacji tytuł ten jednak nie będzie potrzebny do udzielania podatnikom i płatnikom porad oraz opinii dotyczących obowiązków podatkowych, prowadzenia ich ksiąg podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) jest przeciwna takiemu uwolnieniu zawodu. Dostrzega w tym zagrożenia dla podatników. Co o tym sądzicie?
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
30 września 2013
Warto wiedzieć
Jedenaście tysięcy kandydatów na aplikacje
Najwięcej osób w skali kraju chce rozpocząć szkolenie radcowskie. Tylko w Warszawie więcej chętnych jest na aplikację adwokacką.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
19 września 2013
Warto wiedzieć
Znamy nowe zasady ubezpieczeń dla pośredników i rzeczoznawców
Już niedługo pracownicy rynku nieruchomości będą mieli nakazane, by ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej na co najmniej 25 tys. euro. To Minister Finansów przygotował projekty 3 rozporządzeń, które dotyczą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
16 sierpnia 2013
Warto wiedzieć
Przechytrzyć raka
Pewnie większość z nas zastanawia się, czy nie ubezpieczyć się na wypadek raka. Statystyki pokazują, że w dzisiejszych czasach coraz więcej osób choruje na tę podstępną chorobę. Niektórzy ubezpieczyciele wychodzą na przeciw swoim klientom i oferują im ubezpieczenie na wypadek raka. Dziś przyglądamy się temu tematowi bliżej i odpowiemy na pytanie - czy aby na pewno takie ubezpieczenie jest stworzone "z potrzeby serca" ubezpieczyciela, czy może kupujemy bubel i kota w worku.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
22 lipca 2013
Warto wiedzieć
Słono zapłacisz za brak komunikacyjnego OC
Jeśli nie wykupiłeś obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, musisz zdawać sobie sprawę, że w razie wypadku pokryjesz wyrządzone szkody z własnej kieszeni, a mogą to być opłaty do końca życia...
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
16 lipca 2013
Warto wiedzieć
Błędy w polisach
Jesteś jednocześnie biegłym rewidentem, prowadzisz biuro rachunkowe lub jesteś doradcą finansowym? Sprawdź, czy na pewno masz dobrą polisę OC... Błędy w polisie mogą oznaczać odpowiedzialność majątkową wobec klienta w przypadku szkody!
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
11 lipca 2013
Warto wiedzieć
Pierwsza transza deregulacji podpisana
Stało się… 9 lipca Prezydent podpisał pierwszą partię deregulacji, która dotyczy aż 51 profesji. Oznacza to np. że teraz dużo prościej będzie zostać np. notariuszem, albo zarządcą nieruchomości.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan