Warto wiedzieć

Poznaj porady naszych ekspertów.

4 września 2014
Warto wiedzieć
Zawodowe OC jest kosztem
Zakup zawodowej polisy ubezpieczeniowej, której celem jest ochrona mienia firmowego może być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
28 sierpnia 2014
Warto wiedzieć
Rezydent musi kupić polisę OC?
Lekarz podczas specjalizacji nie musi brać dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jeśli program tego nie przewiduje. Jeśli zdecyduje się na pracę na kontrakcie powinien wykupić OC lekarza.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
24 sierpnia 2014
Warto wiedzieć
Sąd: szczególna staranność, gdy pacjent jest pijany
Po śmierci pacjenta, lekarz został uznany winnym w procesie karnym i cywilnym. Usłyszał wyrok więzienia w zawieszeniu i musi zapłacić wysokie zadośćuczynienie rodzinie za stratę bliskiej osoby.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
18 sierpnia 2014
Warto wiedzieć
Zderegulowano 91 zawodów
Od tygodnia obowiązują nowe przepisy mające ułatwić dostęp do kolejnych 91 zawodów, czyli tzw. druga transza deregulacji. Pierwsza objęła 51 zawodów, trzecia, nad która trwają prace legislacyjne, obejmie kolejnych 101 profesji.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
11 sierpnia 2014
Warto wiedzieć
Rośnie liczba roszczeń wobec lekarzy
Rośnie liczba roszczeń i wypłacanych odszkodowań z polisy OC lekarza. W ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce odnotowano ponad 25 proc. wzrost spraw o błędy medyczne. Z 613 postępowań prowadzonych przez sądy okręgowe w 2011 roku do 773 w 2013 roku, wynika ze statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Najczęściej sprawy trafiają do sądów, rzadko i niechętnie zawierane są ugody – w 2013 zawarto przed sądem ich tylko 14.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
5 sierpnia 2014
Aktualności
iExpert.pl wyróżniony!
Firma iExpert.pl SA otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, dzięki wysokiej ocenie stabilności według Dun & Bradstreet Poland. Wyróżnienie potwierdza, że iExpert.pl jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
29 lipca 2014
Warto wiedzieć
Przybywa notariuszy?
Możliwość łatwiejszego dostępu do zawodu notariusza wprowadziła tzw. ustawa deregulacyjna, która weszła w życie niemal rok temu. Pozwoliła ona także nominować na notariusza już po zdanym egzaminie zawodowym, bez konieczności odbywania asesury. W tej chwili w Polsce jest 2886 rejentów. Od początku roku przybyło ich 236.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
21 lipca 2014
Warto wiedzieć
Ministerstwo rozwiewa wątpliwości
Zgodnie z tzw. ustawa deregulacyjną każdy przedsiębiorca prowadzący działalność z zakresie ochrony osób i mienia z początkiem roku został zobowiązany do spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w oparciu o rozporządzenie, które szczegółowo definiuje minimalną sumę gwarancyjną. Temat ubezpieczenia OC agencji ochrony porusza także "Puls Biznesu".
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
16 lipca 2014
Warto wiedzieć
Kogo najczęściej skarżą pacjenci?
Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że nie wszystkie specjalizacje mają takie same ryzyko wystąpienia roszczenia. Można wyróżnić te o podwyższonym i średnim stopniu ryzyka oraz te o niskim stopniu ryzyka zawodowego. Takie rozróżnienie przekłada się bezpośrednio na składki obowiązkowego OC lekarza. Im większy stopień ryzyka zawodowego związany z wykonywaną specjalizacją, tym większa składka ubezpieczenia. O co najczęściej skarżą pacjenci lekarzy? Anestezjologia niewłaściwy nadzór pooperacyjny nad pacjentem, wyłamanie zębów podczas intubacji, Chirurgia zostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, zaniechanie naocznej kontroli pola operacyjnego, niepoinformowanie alternatywnych metodach leczniczych, niepoinformowanie o ryzyku operacyjnym, Ginekologia zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia, niewykonanie cesarskiego cięcia, Kardiolodzy zlekceważenie objawów rozpoczynającego się zawału serca, Laryngolodzy uszkodzenie nerwu krtaniowego, Medycyna paliatywna niewłaściwa kontrola bólu, błędy w politerapii Interniści zbyt późne rozpoznanie raka (płuc/prostaty/piersi), brak wykonania oznaczenia poziomu troponiny, zlekceważenie objawów rozpoczynającego się zawału serca (nierozpoznanie zawału serca), Neurologia zaniechanie diagnostyki obrazowej po urazach głowy, Onkologia niewłaściwa chemio- lub radioterapia, Ortopedia brak reakcji na pogarszający się stan ogólny pacjenta, uszkodzenia okołooperacyjne, niepoinformowanie o ryzyku operacyjnym, Pediatria nierozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego, nierozpoznanie posocznicy, Psychiatria nieuzasadnione przyjęcie do szpitala wbrew woli pacjenta, Radiologia pomylenie opisów badań pacjentów, niewłaściwe opisanie zdjęcia,   Według badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie medycznym "New England Journal of Medicine" ponad 75 proc. lekarzy ze specjalnością wiążącą się z niskim ryzykiem i aż 99 proc. lekarzy ze specjalizacją wysokiego ryzyka musi liczyć się z pozwem o błąd w sztuce lekarskiej. Do zaprezentowanych w magazynie wniosków doszli naukowcy pracujący pod kierunkiem dr. Anupama Jeny z Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School po przeanalizowaniu danych dotyczących lekarskich nadużyć z 14 ostatnich lat, odnotowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Jak zauważa naukowiec prowadzący powyższe badania – 30- letni lekarz, który dopiero rozpoczyna karierę specjalistyczną o wysokim stopniu ryzyka, powinien zakładać niemal 100 proc. pewność, że do 65. roku spotka się z roszczeniami pod swoim adresem. W grupie lekarzy narażonych na największe ryzyko występowania wobec nich z roszczeniami wymienia: neurochirurgów, chirurgów układu krążenia i chirurgów ogólnych. Z kolei grupa najniższego ryzyka to: pediatrzy, lekarze rodzinni i psychiatrzy.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
25 czerwca 2014
Warto wiedzieć
Deregulacja zawodu inżyniera
Niespełna dwa miesiące temu Sejm RP przyjął drugą transzę ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która jednocześnie zmieniła 20 innych ustaw. Zmiany obejmą ponad 90 zawodów, w tym także zawód inżyniera budownictwa oraz architekta i wejdą w życie 10 sierpnia br.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan